« Najít podobné dokumenty

Obec Mnichov - Informace o místě a době konání zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mnichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o zasedání ZO 17.6.2021 ú.d..pdf (492.04 kB)
Obec Mnichov,Obecní úřad Mnichov
<br> V Mnichově 9.6.2021
<br> INFORMACE
<br> O konání zasedání Zastupitelstva obce Mnichov Obecní úřad Mnichov v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Mnichov,svolaného starostou obce Jiřím Křenčilem v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích.Místo konání: Obec Mnichov — Kulturní dům Doba konání: 17.6.2021 (čtvrtek) od 18,00 hodin
<br> Navržený program jednání:
<br> 1) Změna Územního plánu Mnichov
<br> 2) Rozpočtové opatření č.3/2021 a č.4/2021 3) Pracovní zasedání 17.5.2021 a 10.6-2021
<br> 4) Hospodářská činnost 5) Směna pozemku s p.J ehličkou 6) Žádosti o koupi pozemků:
<br> a) Část p.p.č.1473/1 v k.ú.Sítiny — XXXXXXXX a XXXXXXXXX Kločurkovi b) P.p.č.XX/X v k.ú.Rájov u Mariánských Lázní- XXXXX XXXXX c) Část p.p.č.X/X a 9/1 v k.ú.Rájov u Mariánských Lázní — XXXX XXXX d) Část p.p.č.X/X v k.ú.Rájov u Mariánských Lázní — XXXXX XXXXXXXX e) P.p.č.XXXX/X a část p.p.č.8/1 v k.ú.Rájov u Mariánských Lázní — XXXX XXXXXX f) P.p.č.XXX/X v k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní - XXXXXX XXXX X) OZV o místních poplatcích X) Vyjádření k otevřenému dopisu zastupitelům obce Mnichov 9) Byt v čp.34 Mnichov 10) Vybudování chodníku k ústavu a ke hřbitovu 11) Oprava věžních hodin Mnichov a Sítiny 12) Žádost o zřízení vodovodní přípojky 13) Doporučení výběrové komise na zhotovení opravy místních komunikací 14) Zadání na vyhotovení projektové dokumentace n vybudování chodníků v Mnichově 15) Stavební úřad- výstavba 16) Ministerstvo ŽP,OŽP,CHKO XXXXXXXXXX XXX XX) Karlovarský kraj XX) HZS Karlovarského kraje XX) Dražební vyhláška 20) Vítání občánků 21) Mezinárodní den dětí
<br> 22) Pouť 23) Posezení občanů a seniorů 24) Různé
<br> o*arCNí Limo v <.>,v <.>,„,<.>.<.> “ [_CHO'V * JiriKrenc11
<br> starosta obce Mnichov
<br> *
<br> Vyvěšeno dne: 10.6.2021 Sejmuto: 18.6.2021
<br> I' \ > _ (f_n 1\*j ;,„\ ll
<br> Tcl.: fu 692 126
<br> I 0!st Tel.: 354 m na

Načteno

edesky.cz/d/4705720

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mnichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz