« Najít podobné dokumenty

Obec Holovousy - Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby "D35 Úlibice - Hořice, změna DÚR"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holovousy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3340-Rozhodnutí-příloha-situace
-.» -._l_1 Lázní Běh 679321
<br> N Lužanquičína _ \ 689238
<br> * 'Chnmč' ázní Běla 697214
<br> STAVBA D35 ÚLIBICÉ- HORIC „
<br> Me; * '“vvca
<br> v Panmmg,—\ \641332
<br> 754765
<br> Na Z\édušníku %
<br>."Milan
<br> 630993 -
<br> BHEZÚ _.+ _,_
<br>,“ 3 V ' * ozemky U Hnř-n vístupové komunlkace na p „ _ v pr \
<br> „ur ' '-
3340-Rozhodnutí
Pivovarské náměstí 1245  500 03  Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111  fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
email: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-3340/UP/2021 (Sv)
<br> VYŘIZUJE: Ing.Svobodová
ODBOR | ODDĚLENÍ:
územního plánování a stavebního řádu,stavebního řádu
LINKA | MOBIL: 467
E-MAIL: jsvobodova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 26.05.2021
<br> Počet listů: 39
Počet příloh: 1 / listů:
Počet svazků:
Sp.znak 336,sk.režim: A/10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen
„krajský úřad“),který je správním orgánem příslušným podle § 13 odst.1 písm.b) a odst.3
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a podle § 2e odst.1 zákona č.416/2009 Sb.<,>
o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací (liniový zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“),ve vazbě na
§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> obdržel dne 20.01.2021 žádost
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ 65993390,se sídlem Na Pankráci 56,145 05 Praha <,>
v zastoupení společností
<br> PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IČ: 452 72 387,se sídlem K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 <,>
<br> o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby „D35 Úlibice – Hořice“,a na základě
posouzení této žádosti podle § 84 až § 90 stavebního zákona vydává podle § 79,§ 92,§ 94
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování <,>
územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č.503/2006 Sb.“)
<br> rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby
<br> „D35 Úlibice – Hořice,změna DÚR...

Načteno

edesky.cz/d/4705698

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holovousy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz