« Najít podobné dokumenty

Obec Kosořice - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Praha 2
JUDr.XXX XXXXXXXX,soudní exekutor
<br> Hradecká XXXX/X,XXX XX Praha 3
DS: jrcg8dh,www.se.cz,e-mail: podatelna@se.cz,call centrum: 725 777 991-4
<br> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> č.j.132 EX 39304/09-78
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Hradecká X,130 00 Praha 3 <,>
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce,vydaného Okresním soudem XXXXX XXXXXXXX dne
XX.XX.XXXX č.j.17 EXE 127/2010 - 8,na základě pravomocného a vykonatelného platební rozkaz Okresního
soudu XXXXX XXXXXXXX ze dne XX.XX.XXXX č.j.7 EC 103/2009-23
<br> proti povinné(mu): XXXX XXXXXXXXX
bytem Kosořice č.p.XXX,Kosořice,PSČ: 294 41,RČ: 815121/0958
<br> na návrh oprávněné(ho): Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21,Praha-Karlín,PSČ: 186 00,IČ: 47116617 <,>
práv.zast.advokátem JUDr.Věnceslava Holubová,advokátka,se sídlem Šumavská
991/31,PRAHA 2,PSČ: 120 00,IČ: 14984784
<br> o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 388,- Kč a její
příslušenství,tj.úroky z prodl.ve výši 10.5% ročně z částky 388,- Kč ode dne 30.04.2008 do 30.06.2008,úroky
z prodl.ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 388,- Kč ode dne 01.07.2008 do zaplacení <,>
náklady nalézacího řízení ve výši 6.369,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce <,>
<br> v y d á v á t o t o
<br> usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
<br> I <.>
<br> Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 15.07.2021 v 11:00:00
hod.na dražebním portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
II <.>
<br> Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 15.07.2021 v 12:00:00 hod.Dražba se však koná,dokud
dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 OSŘ).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžik...

Načteno

edesky.cz/d/4705682

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz