« Najít podobné dokumenty

Obec Kropáčova Vrutice - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sušno - Pozvánka na úvodní jenání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kropáčova Vrutice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
' ŠÉEÍQKW STA TN! POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/1 1a,130 na Praha 3 - Žižkov,too; 013mm.DEC: cz 01312774 - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kral a hlavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX
<br> Bělská XXX,XXXXX XXXXXXXX !,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka“ SPU 2055380021109 Spisová značka: SP5425l2019»537208
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: r.opltoanspucrcz
<br> Datum—' 9- 6- 2021 seu 2965332021er
<br> llllllllllilllllillillililliiiilillillili
<br> 5100508431284
<br> Pozvánka na úvodní iednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Sušno
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.ve znění pozdějších předpisů a podle ust.5 19 zákona č.139/2002 Sb.<.> o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),oznamuje.že dne 9.6.2018 zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Sušno <.>
<br> V souladu s ust.5 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (€; 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy <.>
<br> Úvodní jednání se uskuteční ve čtvrtek dne 1.7.2021 v 16 hodin v sále Kulturního domu ve Vysoké Libni,Mělnická 98 <.>
<br> Prezence účastníků bude probíhat od 15,00 hodin <.>
<br> Na tomto jednání budou účastníci seznámení s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkow'rch úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případně další otázky významné pro řízení opozemkových úpravách.Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (5 5 ods...

Načteno

edesky.cz/d/4705674

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kropáčova Vrutice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz