« Najít podobné dokumenty

Obec Kropáčova Vrutice - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížovice, Krpy - Pozvánka na úvodní jenání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kropáčova Vrutice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Iššžáímw STATNl POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 102471 13,130 no Praha 3 - Žižkov.!Co: 01312774,o|o: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hiavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX
<br> Bělská XXX.XXXXX XXXXXXXX |,XXX XX Mladá Boíeslav
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 34748712020íZe Spisová značka: SP14587/2019-537208/03104
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> lD DS: z49per3
<br> E-maíl: j.zeman1©spucr.cz Datum: 8.6.2021
<br> SPU 3474871202029
<br> lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> 0005703041530
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Střížovice a částí katastrálního území Krpy — pozvánka na ůvodníjednání
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podíe 5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona &.229í1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),oznamuje,že zahájil řízení o komptexních pozemkových úpravách v katastrálním území Střížovice a částí katastrálního území Krpy <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (© 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčeně organizace a orgány státní správy <.>
<br> Úvodní jednání se uskuteční ve čtvrtek dne 1.7.2021 v 16 hodin v sále Kulturního domu ve Vysoké Libni,Mělnická 98,Vysoká Libeň <.>
<br> Prezence bude probíhat od 15,00 hodin.Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případně další otázky
<br> významné pro řízení o pozemkovýc...

Načteno

edesky.cz/d/4705673

Meta

Rozpočet   Volby   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kropáčova Vrutice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz