« Najít podobné dokumenty

Obec Kropáčova Vrutice - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kropáčova Vrutice - Pozvánka na úvodní jenání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kropáčova Vrutice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
52331de starsi eeeeusovv anna ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024i11a,130 cc Praha 3 - Žižkov,lČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX,XXXXX XXXXXXXX |,XXX XX Mladá Boieslav
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 20661312021IDor Spisová značka: 2RP203/2019—537208
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: zdí—GperB
<br> E-rnaíl: j.dorotkova1©spucr.cz
<br> Datum: 9- 5- 2021 seu 205513120211ch 0130803445331
<br> Pozvánka na úvodníjednání Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Kropáčova Vrutice
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu,Pobočka XXXXX XXXXXXXX (dáte jen „pobočka") jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.& 19 zákona č.139f2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech & o změně zákona 13.22911991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a iiněmu zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),oznamuje,že zahájit řízení :) komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kropáčova Vrutice
<br> V souladu s ust.& ? zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (& 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy <.>
<br> Úvodníjednání se uskuteční ve čtvrtek dne 1.1.2021 v 16.00 hodin v sále Kulturního domu ve Vysoké Libni,Mělnická č.p.98.Prezence bude probíhat od 15.00 hodin <.>
<br> Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokiádaným obvodem pozemkových úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků,a případně další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (€; 5 odst.5 zákona) <.>
<br> V souvislosti s epidemio...

Načteno

edesky.cz/d/4705672

Meta

Volby   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kropáčova Vrutice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz