« Najít podobné dokumenty

Obec Poříčany - Výzva k uplatnění práv

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Poříčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde (259.94 kB)
Obecní úřad Poříčany & "" Lipová 235 : 28914Poí-íčany
<br> J! <.>
<br> Číslo jednací: 333/2021/01'1 Datum: 11.6.2021
<br> XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Zdeňka Pýchová,Sportovní XXX,Poříčany
<br> Výzva k uplatnění práv
<br> Ve věcí návrhu Pavla Kudlíka,nar.10.3.1971,TP Močovíce 75,28601,na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Barbory Pýchové,nar.28.10.1994 <,>
<br> Kateřiny Lavuové,nar.27.12.2015 <,>
<br> Zdeňky Pýchove',nar.27.11.2020 podle 5 12 odst.1 písm.c) zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech & o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí <.>
<br> Podle 5 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),máte právo se k podkladům rozhodnutí vyjádřit <.>
<br> Svého práva můžete využít osobně vždy v úředních hodinách zdejšího obecního úřadu nebo písemně ve lhůtě 7 dnů od doručení této výzvy <.>
<br> Po uplynutí lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci,které Vám bude doručeno podle & 72 odst,1 správního řádu <.>
<br> Oprávněná úřední osoba
<br> Telefon: 321 695 351 Mail: urad©obec-porícany.cz IČO: Bankovní spojení: 775 763 800—2 DS: Ssbbj82 00239666 2564494359/0800

Načteno

edesky.cz/d/4705662

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Poříčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz