« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - 097EX 5769/10-108 - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1005769108.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO
JUDr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
Minská XX,XXX XX Brno <,>
tel./fax.545 215 006,545 215 007,545 215 008,545 216 774,545 243 330
www.exekutorurban.cz,e-mail: urad@exekutorurban.cz
<br> č.j.97EX 5769/10-108
ev.č.opr.: 576910
<br> č.j.ex.soudu: 90 EXE 1653/2010-14
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město,Minská 54,616 00 Brno <,>
<br> pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Blansku ze dne 14.07.2010 č.j.90 EXE
1653/2010-14,podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Blansku č.j.6C 497/ 2008-84
ze dne 06.05.2010,k uspokojení pohledávky
oprávněného:
1/ Společenství vlastníků jednotek domu Sedlákova 16,18,20,22 a Rudišova 7 Brno,IČ: 26893533,sídlem
Sedlákova 18,Brno,PSČ: 602 00,práv.zast.Mgr.XXX XXXXXXXX,se sídlem Filipínského XXXX/XX,Brno –
Zábrdovice,PSČ: 615 00 <,>
proti povinnému:
1/ XXXX XXXXXX,datum narození: XX.XX.XXXX,bytem Husova 165/5,Brno-Staré Brno,PSČ: 602 00 <,>
ve výši 36.371,- Kč s příslušenstvím,vydává
<br> u s n e s e n í o n a ř í z e n í e l e k t r o n i c k é h o d r a ž e b n í h o j e d n á n í
<br> - elektronická dražební vyhláška -
<br> (dle ust.§ 336o o.s.ř.)
<br> I.Elektronické dražební jednání se koná dne 27.07.2021 v 10:00:00 hod <.>,prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese:
<br> http://drazby.exekutorurban.cz <.>
<br> V případě,že dražitelé neučiní ani nejnižší podání,bude elektronické dražební jednání ukončeno dne
27.07.2021 v 10:30 hodin <.>
<br> Dražba se dle ust.(§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)
koná,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno
podání,posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání.Je-li v této lhůtě učiněno
vyšší podání,posouvá se čas ukončení dražby o pět minut.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut <,>
aniž by bylo učiněno vyšší podán...

Načteno

edesky.cz/d/4705578

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz