« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UREDNI DESKA - CETIN04929820210603093618.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
<br> odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br> SPIS.ZN.: SMBO 25857/2020/STAV/sumb č.1.: DMBO 11921/2021 ||||lll||llll1||ll||Hllll||IH|||I|IlllfllllllllllllllIll TEL.: 516 488 736
<br> M B x v P |_ R W E-MAIL: petrasumberova©boskovice.cz U O O O FAX: 516 488 710 DATUM: 2.6.2021
<br> ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby a územnlho plánování Městského úřadu V Boskovicích,jako stavební úřad příslušný podle % 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle % 84 až 90 Stavebního Zákona žádost o vydání rozhodnutí O umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění Stavby"),kterou dne 14.12.2020 podal
<br> CETIN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9-Libeň,v zastoupení
<br> ATW Brno s.r.o <.>,IČO 28272684,Kuřimská 1503/42,Řečkovice,621 00 Brno 21,v zastoupení
<br> LR CESARO,spol.s r.o <.>,IČO 60705213,Novoměstská 1650/1a,Řečkovice,621 00 Brno 21
<br> nv
<br> (dále jen zadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> Vydává podle š79 a 92 stavebního zákona a 59 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územnfno rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí 0 umístění stavby
<br> VRI pro oblast 24 Moravský kras - Brno,registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/17_094/0018701,vysokorychlostní internet pro obec Valchov,FTTx0_B_Valchov_NIO24_UR
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.3 (ostatní plocha),parc.č.29 (ostatní plocha),parc.č.58/1 (zahrada),parc.č.59/1 (ostatní plocha),parc.č.68 (vodní plocha),parc.č.69/1 (ostatní plocha),parc.č.96/1 (ostatní plocha),parc.č.149 (ostatní plocha),parc.č.150 (zahrada),parc.č.159 (ostatní plocha),parc.č.160 (ostatní plocha),parc.č.212 (ostatní plocha),parc.č.219 (zahrada),parc.č.236 (ostatní plocha),parc.č.237 (ostatní plocha),parc.č.240 (zahrada),parc.č.268/1 (o...

Načteno

edesky.cz/d/4705575

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz