« Najít podobné dokumenty

Praha 7 - Dražební vyhláška č. 091 EX 03517/19-025 - movité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 7.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební-vyhláška-č (pdf, 197 KB)
Č.j.: 091 EX 03517/19-025
<br> Dražební vyhláška
soudní exekutorka JUDr.XXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Vinohradská XXX,130
00 Praha 3,pověřená vedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne
26.8.2019,č.j.49 EXE 2507/2019 - 16,doložka provedení exekuce byla zapsána dne 1.10.2019,v
exekuční věci
<br> oprávněného: VLKOVA PRAGUE,s.r.o <.>,Sázavská 914,120 00 Praha,IČ: 26509644,práv <.>
zast.Mgr.XXXX XXXXX,advokát se sídlem Štěpánská čp.XXX / čo.7,120 00
Praha 2 - Nové Město
<br> proti
<br> povinnému: Classe Italia s.r.o <.>,se sídlem Revoluční 1082,Praha 110 00,IČ: 04690907
<br> pro dlužnou částku 142 331,50 Kč s příslušenstvím ve věci exekuce prodejem movitých věcí,vydává
toto
<br> u s n e s e n í :
<br> I.Nařizuje se dražba movité věci,a to:
<br> Poř.Věc
<br> 71.Konvektomat Electrolux
79.Pec na pizzu 2 ks
88.Podstavec pod pec na pizzu OEM,nerez
<br> Odhadní cena: 24 000,00 Kč Vyvolávací cena + 21% DPH: 9.680,00 Kč
<br> Dražené movité věci se draží společně jako soubor věcí <.>
<br> Zájemcům o koupi dražené movité věci se umožňuje její prohlídka,která se,po předchozím
telefonickém potvrzení na tel.č.777 244 429,uskuteční dne 30.6.2021 od 8:00 hodin do 9:00
hodin na adrese Pražská teplárenská a.s <.>,Partyzánská 1/7,Praha 7 Zájemci o prohlídku,volejte
do 28.6.2021 do 15.00 hod <.>
<br> II.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese portálu www.okdrazby.cz <.>
<br> Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 14.7.2021 v 10:00 hodin,od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 14.7.2021 v 11:00 hodin.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.ve spojení s § 69 ex.řádu)
<br>
<br> Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění ...

Načteno

edesky.cz/d/4705516

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 7      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz