« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Usnesení o odročení dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o odročení dražebního jednání
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 252/02-619
<br> Usnesení o odročení dražebního jednání
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce,vydaného
Okresním soudem v Šumperku dne 01.08.2002 č.j.15 Nc 6424/2002-8,podle vykonatelného usnesení
Okresního soudu v Šumperku č.j.9 C 93/98 ze dne 19.01.1999,a vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu v Šumperku č.j.Ro 424/98 ze dne 15.04.1998,a vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu v Šumperku č.j.Ro 163/2000 ze dne 09.02.2000,a vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu v Šumperku č.j.Ro 1269/2000 ze dne 02.10.2000 <,>
<br> proti povinnému: 1/ XXXX XXXXX,bytem Svébohov č.p.XXX,Svébohov,IČ: 49598112,dat.nar.:
07.04.1968;
2/ XXXXXXX XXX,bytem Svébohov č.p.XXX,Svébohov,dat.nar.: 11.02.1969
<br> na návrh oprávněného: Město Zábřeh,se sídlem Masarykovo náměstí 510/6,Zábřeh,IČ: 00303640
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 69.365,- Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> takto:
<br> Dražební jednání nařízené na den 9.6.2021 ohledně níže uvedené nemovitosti:
<br> - v SJM pro: XXXX XXXXX a XXXXXXX XXX
<br> se odkládá na neurčito <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dražební jednání bylo nařízeno usnesením soudního exekutora č.j.197 EX 252/02-579 ze dne
30.03.2021.V zákonné lhůtě bylo podáno odvolání.Proto do doby pravomocného rozhodnutí soudu je
dražební jednání odročeno <.>
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozov...

Načteno

edesky.cz/d/4705494

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz