« Najít podobné dokumenty

Obec Brnířov - MDČR - VV - vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady - modernizace trati Plzeň - Domažlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brnířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mdcr-verejna-vyhlaska-uzemni-rozhodnuti-modernizace-trati.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3 nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1 IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111 *MDCRX011F9LM* Č.j./Sp.zn./Typ MD-7914/2021-930/16 MD/7914/2021/930 Vyřizuje/Útvar/Telefon Mgr.XXXXX XXXXX,XXX Datum Praha XX.XX.XXXX VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Věc: Územní rozhodnutí – „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.hranice SRN,4.stavba,úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“ – vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,k žádosti Správy železnic,s.o <.>,se sídlem Dlážděná 1003/7,110 00 Praha,zastoupené společností SAGASTA,s.r.o <.>,se sídlem Novodvorská 1010/14,142 00 Praha,o umístění stavby podané dne 02.07.2020 rozhodnutím č.j.PK-DSH/7437/20 ze dne 02.12.2020 podle § 92 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „stavební zákon“) schválil záměr označený jako „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.hranice SRN,4.stavba,úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“ na pozemcích v katastrálních územích Babylon,Brnířov,Česká Kubice,Dobříkov na Šumavě,Domažlice,Havlovice u Domažlic,Horní Folmava,Kdyně,Kout na Šumavě,Pasečnice,Pocinovice,Prapořiště,Starec a Starý Spálenec a v rozsahu provozních souborů a stavebních objektů podrobně popsaných v tomto rozhodnutí a dále stanovil podmínky pro umístění této stavby.Proti tomuto rozhodnutí podaná odvolání - Aleny Soukupové,bytem Mikulova 1574/9,149 00 Praha,dne 14.12.2020; - Babylon,z.s <.>,se sídlem Babylon 27,344 01 Babylon,IČ 26612437,dne 14.12.2020; - Mgr.Jeleny Kudrnové,bytem Babylon 69,344 01 Domažlice,dne 17.12.2020; - Ing.Lukáše Jíchy,bytem Akátová 622,330 03 Chrást,dne 16.12.2020 (blanketní,které řádně doplnil dne 01.04.2021); - obce Babylon,se sídlem Babylon 27,345 21 Babylon,IČ 00572551,dne 08.12.2020; - XXXXX Kudrny,bytem Babylon XX,XXX XX Domažlice,dne 17.12.2020.směřovala v části ...

Načteno

edesky.cz/d/4705157

Meta

Územní plánování   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Brnířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz