« Najít podobné dokumenty

Obec Milenov - Dražební vyhláška - dražebník PROKONZULTA, a.s. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - dražebník PROKONZULTA, a.s. [0,31 MB]
Stránka 1 z 12
<br>
<br>
<br>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br> ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ
<br> číslo 21DR000252
<br> dle zák.č.26/2000 Sb.v platném znění
<br>
<br> Dražebník:
<br> PROKONZULTA,a.s <.>,IČ 26307367 se sídlem Křenová 299/26,602 00 Brno
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,sp.zn.B 7673
<br> zastoupená Ing.Jaroslavem Hradilem,členem správní rady
<br> kontaktní XXXXX XXXXXXX Matysová: XXXXXXXXX,e-mail matysova@prokonzulta.cz
<br> (dále jen dražebník)
<br>
<br> Navrhovatel dražby a pro účely dražby vlastník:
<br> Administrace insolvencí CITY TOWER,v.o.s.<.>,IČ:29414873,se sídlem Praha 4,Hvězdova 1716/2b,PSČ 140 00,Okres Praha 4 <,>
<br> insolvenční správce dlužníků:
<br> 1.Vrchovina - zemědělská obchodní a.s <.>,IČ: 28608119,se sídlem Brno,Mečová 358/8,PSČ 602 00 <,>
<br> KSBR 54 INS 27301/2015
<br> 2.AGROPROREAL s.r.o <.>,IČ: 28739175,se sídlem Brno,Mečová 358/8,PSČ 602 00 <,>
<br> KSBR 54 INS 26999 / 2015
<br> 3.Matake Invest s.r.o <.>,IČ: 24281841,se sídlem Brno,Mečová 358/8,PSČ 602 00 <,>
<br> KSBR 54 INS 27136 / 2015
<br> 4.DESPERADOS s.r.o <.>,IČ: 25423754,se sídlem Brno-město,Mečová 358/8,PSČ 602 00 <,>
<br> KSBR 54 INS 27310 / 2015
<br> zastoupená JUDr.Jaromírem Císařem a JUDr.Petrem Michalem Ph.D.(společníci)
<br> (dále jen navrhovatel)
<br>
<br>
<br> Místo konání dražby: https://www.prokonzulta.cz
<br> Datum dražby: 8.7.2021
<br> Zahájení dražby: 10:00:00 hod
<br> Ukončení dražby: 11:00:00 hod
<br>
<br> Označení,specifikace a stručný popis předmětu dražby:
<br>
<br> Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:
<br>
<br> • pozemek p.č.97/7 – trvalý travní porost,evidovaná výměra 3464 m2,způsob ochrany – zemědělský půdní fond
<br> vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Blansko,obec Vysočany a
<br> katastrální území Housko na LV 476 (dlužník Vrchovina - zemědělská obchodní a.s.) <.>
<br> a dále
<br> • pozemek p.č.311/42 – orná půda,evidovaná vý...

Načteno

edesky.cz/d/4705134

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz