« Najít podobné dokumenty

Obec Rohovládova Bělá - Vjezdové brány II/211 Rohovládova Bělá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohovládova Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D_12_21_SpolRVV_Vjezdove_brany_II_211_Rohovladova_bela_001.pdf
• bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax: 466 859 352,e-mail: posta@mmp.cz <,>
www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8-17 hodin
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 02 Pardubice
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> sp.zn.: OD 6.3/30732/21/Chr D 12/21
č.j.: MmP 62127/2021
vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: Marie.Chroustova@mmp.cz
<br>
V Pardubicích dne 10.června 2021
<br>
<br> K vyvěšení na úřední desku:
<br> Magistrát města Pardubic,elektronická úřední deska,Pernštýnské náměstí 1,530 21 Pardubice
<br> Obecní úřad Rohovládova Bělá,úřední deska,Rohovládova Bělá 32 32,533 43 Rohovládova Bělá
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic,jako příslušný speciální stavební úřad podle §15 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,stavebního zákona (dále jen stavební zákon) v působnosti dle § 40,odst.4,písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve smyslu §94j odst.1 stavebního zákona,podle ustanovení
§94p stavebního zákona,schvaluje stavební záměr
<br>
<br> „Vjezdové Brány II/211 Rohovládová Bělá“
<br>
Stavební objekty:
<br> SO 101 Vjezdová brána (od Bukovky)
<br> SO 102 Vjezdová brána (od Volče)
<br> SO 401 Veřejné osvětlení SO 101
<br> SO 402 Veřejné osvětlení SO 102
<br>
<br> na poz.p.č.584/4 (ostatní plocha),584/29 (ostatní plocha),1101 (orná půda),1108/1 (ostatní plocha),1235
(orná půda),1258/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Rohovládová Bělá (dále jen stavba) <.>
<br> v rozsahu:
<br> Předmětem řízení je výstavba dvou vjezdových XXXX v obci Rohovládová Bělá na silnici II/XXX včetně jejich
nasvětlení.První vjezdová brána je nově navržena na vjezdu do obce (SO 101) od obce Bukovka.Druhá vjezdová
brána je navržena na výjezdu z obce Rohovládová Bělá (SO 102) směrem na obec Voleč <.>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 5)
<br>
<br> SO 101 Vjezdová brána (od Bukovky)
<br> Na...

Načteno

edesky.cz/d/4705081

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohovládova Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz