« Najít podobné dokumenty

Obec Dražice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dražice ze dne 27.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-c.27-2021416620765.pdf
1
<br>
<br> Z á p i s
<br> z 27.jednání zastupitelstva obce Dražice,konaného dne 27.5.2021
<br> od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dražice
<br>
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (viz prezenční listina)
<br> omluveny – Mgr.XXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX
<br> X hostů
<br>
<br> Program: X.Zahájení,kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
<br> 2.Čerpání rozpočtu obce k 30.4.2021,rozpočtová opatření č.6 a
<br> 7/2021
<br> 3.Projednání Účetní závěrky ZŠ a MŠ Dražice za rok 2020
<br> 4.Projednání Účetní závěrky obce Dražice za rok 2020
<br> 5.Projednání Závěrečného účtu obce Dražice za rok 2020
<br> 6.Majetkové záležitosti
<br> 7.Různé
<br> 8.Diskuse
<br> 9.Závěr
<br>
<br>
1.Zahájení,schválení programu jednání,kontrola plnění úkolů
<br> a) Jednání zahájil a řídil starosta obce XXXXXXX XXXXXX,který přivítal přítomné.Zápisem
<br> pověřil místostarostku paní Ing.Elišku Pospíšilovou a ověřovateli jmenoval pana Bc.Ivana
<br> Šimáka,Ing.Lukáše Stuchlíka.Dále předložil program jednání,který byl řádně zveřejněn <.>
<br>
<br> b) Proběhla kontrola plnění následujících úkolů z minulého zastupitelstva
<br>  Komunikace k Boru – se zhotovitelem stavby byla ujasněna konkrétní místa,poškozená
<br> během výstavby a probíhá jejich oprava,bude uskutečněna schůzka ohledně cesty
<br> k Matoušovskému mlýnu
<br>  Cyklostezka – probíhá jednání s vlastníky a zpracovává se projekt pro územní řízení
<br> Usnesení č.99/2021
<br> ad a) Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo program jednání,ověřovatele a zapisovatele zápisu z
<br> jednání <.>
<br>
<br> 2.Čerpání rozpočtu k 30.4.2021,rozpočtové opatření č.6 a 7/2021 <.>
<br> a) Starosta předložil a okomentoval čerpání rozpočtu obce Dražice k 30.4.2021 <.>
<br> Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí <.>
<br> b) Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č.6/2021,které schválil ke
<br> dni 1.5.2021.Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2021 <.>
<br> c) Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové ...
Úřední deska - archiv změn
Úřední deska - Úřad - Obec Dražice17.05.2021
27.05.2021
12.05.2021
28.05.2021
10.05.2021
28.05.2021
Zveřejnění porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020
30.04.2021
31.05.2021
21.04.2021
31.05.2021
19.04.2021
29.04.2021
06.04.2021
11.05.2021
08.03.2021
24.03.2021
03.03.2021
18.03.2021
Informace ke Sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021
18.02.2021
31.05.2021
Střelby - březen 2021
18.02.2021
13.03.2021
15.02.2021
25.02.2021
10.02.2021
26.02.2021
08.02.2021
24.02.2021
18.01.2021
28.01.2021
31.12.2020
31.01.2021
29.12.2020
14.01.2021
07.12.2020
17.12.2020
04.12.2020
23.12.2020
01.12.2020
17.12.2020
25.11.2020
15.12.2020
Střelby prosinec 2020
25.11.2020
04.12.2020
23.11.2020
17.12.2020
23.11.2020
17.12.2020
23.11.2020
03.12.2020
09.11.2020
19.11.2020
23.10.2020
03.11.2020
12.10.2020
31.10.2020
07.10.2020
24.10.2020
03.10.2020
19.10.2020
03.10.2020
19.10.2020
18.09.2020
25.09.2020
14.09.2020
24.09.2020
10.09.2020
28.09.2020
09.09.2020
25.09.2020
01.09.2020
10.09.2020
14.08.2020
01.09.2020
12.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
22.08.2020
03.08.2020
03.10.2020
Prodej lesních a nelesních pozemků v k.ú.Dražice u Tábora
27.07.2020
24.08.2020
27.07.2020
09.08.2020
20.07.2020
28.08.2020
Veřejná vyhláška-úprava provozu na silnici I/19 v k.ú.Dražice u Tábora
16.07.2020
03.08.2020
10.07.2020
27.07.2020
09.07.2020
31.07.2020
24.06.2020
01.09.2020
15.06.2020
25.06.2020
08.06.2020
24.06.2020
01.06.2020
30.06.2020
29.05.2020
15.06.2020
Usnesení ustanovení opatrovníka
29.05.2020
15.06.2020
18.05.2020
28.05.2020
12.05.2020
28.05.2020
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2019
05.05.2020
29.05.2020
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
04.05.2020
08.06.2020
04.05.2020
22.04.2020
27.05.2020
20.04.2020
06.05.2020
20.04.2020
29.04.2020
16.04.2020
02.05.2020
09.04.2020
06.05.2020
19.03.2020
09.04.2020
16.03.2020
30.04.2020
16.03.2020
30.04.2020
16.03.2020
09.04.2020
13.03.2020
30.03.2020
04.03.2020
20.03.2020
21.02.2020
09.03.2020...
Čevak
Úřední deska - Úřad - Obec DražiceV příloze naleznete kontakty na provozovatele vodovodů a kanalizací v obci Dražice - ČEVAK a.s <.>
Přílohy k článku
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Úřední deska - Úřad - Obec DražiceV souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje Obec Dražice na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a jí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice,okres Tábor.Jedná se o: - rozpočet obce Dražice - výkazy plnění rozpočtu obce Dražice - rozpočtová opatření obce Dražice - střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice - Závěrečný účet obce Dražice - rozpočet ZŠ a MŠ Dražice - střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Svazek obcí mikroregionu Táborsko
Úřední deska - Úřad - Obec DražiceOznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
Níže uvedené dokumenty svazku obcí mikroregionu Táborsko naleznete na webových stránkách DSO  http://www.mikroregiontaborsko.cz/uredni-deska/zverejnovane-dok-dle-zakona-o-rozp-odpovednosti/ nebo https://www.obecdrazice.cz/obec/rozpocet/svazek-obci-mikroregionu-taborsko/  : - Rozpočet včetně rozpočtových opatření - Střednědobý výhled rozpočtu - Závěrečný účet
 
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Úřední deska - Úřad - Obec Dražice 
 
 
 
 
 
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Svazek obcí mikroregionu Táborsko
Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - TJ Dražice
Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Veřejná vyhláška - OOP
Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec
Úřední deska - Úřad - Obec DražiceObec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Dražice
Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Veřejná vyhláška - OOP
Úřední deska - Úřad - Obec DražiceVeřejná vyhláška - OOP
VV se týká likvidace kůrovcových souší a zalesnění holin v důsledku nahodilé těžby.Více v přílohách <.>
Přílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Úřední deska - Úřad - Obec DražiceÚřad - Úřední deska Úřední deska
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 2.4.2020,kdy došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.Více v příloze <.>
Přílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
DRIVE IN COVID-19 Tábor
Úřední deska - Úřad - Obec DražiceDRIVE IN COVID-19 Tábor
Od pondělí 9.listopadu bude na parkovišti před Stop Shop Tábor zřízeno odběrové místo,kam můžete přijet vozem na odběr <.>
Podrobné informace naleznete na odkazu  https://www.klt.cz/aktuality/odberove-misto-drive-pred-stop-shop-tabor  nebo v přiloženém letáku. Registrační systém bude spuštěn v pátek 6.listopadu <.>
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - TJ Dražice
Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Upřesnění střeleb červen 2021
Úřední deska - Úřad - Obec DražiceV příloze naleznete termíny plánovaných střeleb na vojenské střelnici v Dražicích v červnu 2021 <.>
Přílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Oznámení o návrzích OOP
Úřední deska - Úřad - Obec DražiceV přílohách naleznete Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe,Odry a Dunaje <.>
Přílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Záměr výpůjčky č. 1/2021
Úřední deska - Úřad - Obec DražiceObec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dražice ze dne 27.5.2021
Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa

Načteno

edesky.cz/d/4704958

Meta

Prodej   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Volby   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Volby   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz