« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Životice - Dražební vyhláška Sp.zn. 143 EX 01127/19-100.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Životice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
JUDr.XXXX XXXXXXXXXXX,LL.M <.>,soudní exekutor
<br> Exekutorský úřad Frýdek-Místek,sídlem Potoční 1094,73801 Frýdek-Místek
<br>
<br>
ID datové schránky: 94dniqp,email: podatelna@exekutorskyurad.net,http://www.exekutorskyurad.net
tel.558438091,fax 558111092,IČ 72064412,zapsán u EK ČR pod ev.č.143
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> Linka: provolba XX
<br>
Sp.zn.143 EX 01127/19-100
<br> biedrawa@exekutorskyurad.net
<br>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXXXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Frýdek-Místek,Potoční 1094,PSČ 738 01 <,>
<br> který vede exekuční řízení (pod sp.zn.143 EX 01127/19),na základě pověření exekučního soudu: Okresního soudu v Opavě,ze dne 13.12 <.>
<br> 2019,č.j.34 EXE 3396/2019-10 přičemž exekuce je vedena podle exekučního titulu: usnesení č.j.200 EX 13/14-147,které vydal soudní
<br> exekutorka Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX dne XX.XX.XXXX v právní věci
<br>
<br> oprávněného: VITAL NOVEM a.s <.>,IČ: 04616278,Rybná čp.716 / čo.24,110 00 Praha1 <,>
<br> zast.Mgr.XXXXXX XXXXXX,advokát,Stodolní čp.XXXX / čo.3,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava <,>
<br>
<br> k vymožení nepeněžité povinnosti vyklidit nemovité věci,tj.stavbu čp.271 (rodinný dům) stojící na parc.č.401/2,to vše zapsáno v katastru
<br> nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,katastrální pracoviště Opava,pro katastrální území Dolní Životice,obec
<br> Dolní Životice,včetně nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů exekuce
<br>
<br> proti povinnému: XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Štáblovská čp.35,747 56 Dolní Životice - Dolní Životice <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vydává tuto dražební vyhlášku a oznamuje dražební rok:
<br>
<br>
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba movitých věcí povinného,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
<br>
<br> www.okdrazby.cz
<br>
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 13.07.2021 v 10:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br>
<br> U...

Načteno

edesky.cz/d/4704864

Meta

Volby   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Životice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz