« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Medlánky - Veřejná vyhláška – oznámení Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Medlánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – oznámení Stáhnout
Č.j.MCBMED/01985/2021/Hau
str.2
<br> Úřad městské části města Brna <,>
<br> Brno-Medlánky
Stavební a silniční správní úřad
Hudcova 7
<br> 621 00 Brno
<br>
<br> spis.zn.:
ÚS/00776/2021
<br>
<br> č.j.:
MCBMED/01985/2021/Hau
<br> Brno-Medlánky,dne 09.06.2021
<br>
<br> vyřizuje:
<br> e-mail:
telefon:
JUDr.XXX XXXXX
hauke@medlanky.brno.cz
XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> KUKLY II.s.r.o <.>,IČO 06260888,Rybářská č.p.1006/5a,603 00 Brno (dále jen "žadatel") dne 08.03.2021 podal a dne 11.05.2021 doplnil žádost o vydání společného povolení na stavbu:
"KUKLY II - Parkoviště ul.Nadační" Brno-Medlánky
na pozemcích parc.č.991/3,991/7,991/39,991/55,991/64,991/65,991/190,991/219,991/485,991/486 všechny v katastrálním území Medlánky <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
Stavba obsahuje:
<br> · Předmětem záměru je výstavba parkoviště při ul.Nadační v k.ú.Medlánky,které bude sloužit pro pokrytí potřeby parkovacích stání v lokalitě Kukly.Parkoviště bude obsahovat 34 parkovacích stání.Z komunikace na ul.Nadační bude zřízeno obousměrné napojení parkoviště.Napojením parkoviště (vjezdem) budou zrušena 4 stávající podélná parkovací stání na ul.Nadační,která budou nahrazena v rámci navrženého parkoviště (6 parkovacích stání).Povrch komunikace parkoviště je navržen z betonové dlažby a povrch vlastních stání ze zatravňovací dlažby <.>
<br> · 28 parkovacích stání zůstane ve vlastnictví a správě stavebníka,tato parkovací místa budou opatřena uzamykatelnou parkovací zábranou <.>,6 veřejných parkovacích stání bude ve správě městské části Brno-Medlánky <.>
<br> · Z důvodu terénních nerovností a překonání výškových rozdílů budou na parkovišti vybudovány opěrné zídky.Odvodnění parkoviště je zaústěno do koncové šachty přípojky dešťové kanalizace,zaústěné do veřejné dešťové kanalizace.Srážková voda bude zachycena odvodňovacími prvky a potrubím sváděna do re...

Načteno

edesky.cz/d/4704540

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Medlánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz