« Najít podobné dokumenty

Město Ždírec nad Doubravou - Usnesení - nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ždírec nad Doubravou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan20210609171746.pdf
Hejna-573,9 na.7 „„s „„ - at./fata - „,;/„1327
<br> č.j.024 EX 553/12—256
<br> Usnesení a nařízení dražebního jednání- elektronická dražba
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX,soudní exekutorka,Exekutorský úřad Ostrava,se sídlem Slévárenská 410/14,Ostrava—Mariánské Hory,PSČ 709 00,oprávněná k provedení exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Havlíčkově Brodě pod č.j.29 EXE 418/2012-14 ze dne 17.04.2012,podle exekučního titulu: platební rozkaz č.j.108 C 84/2011-48,který vydal Okresní soud v Havlíčkově Brodě dne 14.09.2011 a který se stal pravomocným dne 16.11.2011 a vykonatelným dne 16.11.2011,a to k návrhu
<br> oprávněné: Stavební spořitelna České spořitelny,a.s <.>,Vinohradská 1632/ 180,1301 1,Praha,IČ 60197609,zast.XXXXX XXXXX,Mgr <.>,Na Florenci XX XX/XX,XXXXX,Praha
<br> proti.<.> '
<br> povinné: ZDENKA BOBOVSKA,náměstí 14.října 1381/4,15000,Praha,nar.01.08.1979
<br> k vymoženi pohledávky ve výši 639 324,88 Kč s příslušenstvím,jakož inákladů exekuce a nákladů oprávněného,r o 2 h 0 dl a
<br> Lam.;
<br> I <.>
<br> Nařizuie se elektronicka dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 21.07.2021 v 11:30 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 21.07.2021 ve 12:00 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (© 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání & okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne—li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání & dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejic...

Načteno

edesky.cz/d/4704457

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ždírec nad Doubravou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz