« Najít podobné dokumenty

Město Lom - Závěrečný účet města Lom za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lom.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020.pdf (418.62 kB)

Příloha č. 1 -Zpráva o plnění rozpočtu města k 31.12.2020.pdf (1.12 MB)
Příloha č.1 Závěrečného účtu města Lom za rok 2020
<br>.Měvtu Lam
<br> z P R A v A o PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ke dni 31.12.2020
<br> Název SR (v Kč) UR (v Kč) Plnění (v Kč) %
<br> : toho: 1.Daňové příjmy 54 948 000,00 55 107 000,00 49 290 738,49 89,45 2.Nedaňové příjmy: 669 000,00 2 587 196,90 3 595 095,61 138,96 3.Kapitálové příjmy 2 898 000,00 2 998 000,00 1 574 179,80 52,51 4.Přijaté transfery 1 265 000,00 3 510 759,50 8 129 509,50 231.56 5.Příjmy fondů města 44 000.00 44 000,00 64 541,83 146,69
<br> : toho: 6.Běžné výdaje 55 880 000,00 61 430 356,40 53 646 575,51 87,33 7.Kapitálové výdaje 3 900 000,00 4 847 288,00 4 365 607,93 90,06 8.Výdaje fondů města 44 000,00 44 000,00 290 475,20 660,17
<br> zto o:
<br> Fondem rezerv a rozvoje města 2 074 688,00 1 835 517,12
<br> Plnění rozpočtu města - příjmy,třída 1 - 4
<br> Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu č.1
<br> třída název BR (v n:) UR (v Kg Pinéní v Kr.“& Třída 1: Daňové příjmy: 111 Dané z příjmů fyzických osob 14 826 000.00 14 628 000.00 12 926 233,42 87,19 112 Dané z příjmů právnických osob 10 492 000.00 10 492 000,00 8 519 001,65 81.20 121 Obecné dané ze zboží a služeb v tuzemsku 25 277 000,00 25 277 000,00 23 375 258,08 92,48 133 Odvody a poplatky za odnétí půdy.20 617,70 134 Mistni poplatkyz vybraných činností a služeb 1 710 000.00 1 790 000.00 1 746 977.00 97.60 135 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 65 000.00 65 000.00 65 262,53 100,40 136 Správní poplatky 63 000,00 63 000,00 58 190,00 92,37 138 Daň z hazardních her 300 000.00 300 000,00 322 072,28 107,36 151 Dané : rna'etku 2 213 000.00 2 292 000,00 2 255 125.63 98.39 DAr'íov PŘÍJMY - CELKEM 54 948 000,00 55 107 000,00 49 290 730,49 Třída 2: paragraf Medailové příjmy: 1014 Zvláštní veterinární péče 0,00 0,00 300,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin - siužby.náhrady 0,00 0,00 533,99 0,00 31 13 Základní škola-Prijatá fretka transferu z roku 2019412 13014 66 420,90 66 420,90 3314 Knihovna - náhrady 0.00 0.00 11 565,70 3322 Zachování a obnova kuílumloh ...
Závěrečný účet města za rok 2020.pdf (137.99 kB)
Města [ am
<br> Závěrečný účet města za rok 2020
<br> 1) Údaje o plnění rozpočtu města za rok 2020
<br> | Název 513 (v Kč) UŘ (v Kč) Plnění (v Kč) % "' 1551230120503: E "' 59 024 000,00 54 245 955,40 52 554 055,23 97,52 z toho: 1.Daňové příjmy 54 940 000,00 55 107 000,00 49 290 733,49 09,45 2.Nedaňové příjmy: 559 000,00 2 557 195,90 3 595 095,51 130,95 3.Kapitálové příjmy 2 595 000,00 2 993 000,00 1 574 179,50 52,51 4.Přijaté transfery 1 255 000.00 3 510 759.50 0 129 509,50 231 „50 5.Přím fondů města 44 000.00 44 000,00 54 541 „53 145,59 z toho: 5.Běžné výdaje 55 330 000,00 51 430 355,40 53 545 575,51 07,33 7.Kggitálové výdaje 3 900 000,00 4 347 290,00 4 355 507,93 90,05 44 000 00 290 475 20
<br> 8.V'da'e fondů města
<br> 4400000 HEI"
<br> 0.00
<br> Hui.tři:-55.40
<br> 2 074 688.00
<br> 1 835 517,12
<br> Fond rézerv a rozvoje města '
<br> 0,00
<br> 2 074 688,00
<br> 1835 517.12
<br> Zůstatek základních běžných účtů k 31.12.2020 ve výši 6.089.026,74 Kč.Tento zůstatek bude převeden do Fondu rezerv a rozvoje města Lom.Údaje o plnění rozpočtu příjmů.výdajů a o dalších flnančních operacích,včetně tvorby a použití fondů města v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou obsaženy v příloze č.1 Zprávě o plnění rozpočtu města <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12 M) v plném členění podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí na ekonomickém odboru Městského úřadu.Plnění rozpočtu je rovněž zveřejněno na stránkách httpzlimonítor.státnipokladna.cz
<br> 2) Ekonomická činnost města
<br> Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
<br> * Pronájmy a služby bytů a nebytových prostor,pronájmy pozemků.využívaných k ekonomické činnosti města
<br> " Pronájmy & služby v penzionech pro seniory,doprava pro seniory.služby prádelny " služby "Pošty partner“
<br> * Služby městské knihovny,kultury,místní správy,věcná břemena,výnosy z reklam.DPH,bankovní poplatky za vedení účtu hospodářské činnosti,tvorba a zaúčtování opravných položek a.j <.>
<br> * Slu...

Načteno

edesky.cz/d/4704444

Meta

Rozpočet   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lom      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz