« Najít podobné dokumenty

Město Mnichovo Hradiště - Exekuční příkaz k provedení exekuce: povinný Čeněk Pekař

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mnichovo Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou tel.: XXX 565 042
adresa: Kpt.Jaroše 256,Velká Bíteš,PSČ: 595 01 e-mail: podatelna@exekutorracek.cz
<br> datová schránka: q6tpk4r
internetové stránky: www.exekutorracek.cz
<br> č.j.179 EX 1225/20-17
<br> Ev.č.opr.2001081
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
<br> K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> Povinný:
zastoupený:
<br> XXXXX XXXXX,bytem Masarykovo náměstí č.p.X <,>
Mnichovo Hradiště,RČ:
<br> Manžel účasti bývalého manžela
povinného:
zastoupený:
<br> XXXXXXXXXX XXXXX,bytem Příčná XX,XXXXX Mnichovo
Hradiště,RČ:
<br> Vymáhaná peněžitá povinnost:
(pohledávka navýšená o pravděpodobné
náklady exekuce a pravděpodobné náklady
oprávněného ke dni vydání exekučního
příkazu)
<br> 150.087,47 Kč
<br> Oprávněný:
zastoupený:
<br> CFIG SE,se sídlem Sladkovského 767,Pardubice <,>
PSČ: 530 02,IČ: 29138680,práv.zast.advokátem Mgr <.>
XXXXXX XXXX,advokát,se sídlem Sladkovského XXXX <,>
Pardubice,PSČ: 530 02,IČ: 71331735
<br> Nemovitá věc: - rybník parcelní číslo.652/51 o vyměře 1603m2 <,>
druh pozemku vodní plocha,zapsaný v katastru
nemovitostí vedeném KÚ pro Středočeský kraj - KP
XXXXX XXXXXXXX,pro obec Branžež,katastrální území
Branžež,na listu vlastnictví č.564 - podíl o velikosti ¼
<br> - nemovitý majetek v dosud nevypořádaném SJM
povinného: společný dvůr parcelní číslo.1866/3 o
vyměře 31m2,druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří,zapsaný v katastru nemovitostí vedeném KÚ
pro Středočeský kraj - KP XXXXX XXXXXXXX,pro obec
Mnichovo Hradiště,katastrální území Mnichovo
Hradiště,na listu vlastnictví č.2114 – podíl o velikosti
1/6
<br> Podíl na věci v přídatném
spoluvlastnictví:
Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Mladé Boleslavi dne 16.12.2020 pod č.j.50
EXE 1856/2020-10
Exekuční titul: usnesení vydal: Okresní soud v Mladé Boleslavi ze dne 04.09.2020 č.j.20 C
252/2020-114
<br> Částka odpovídá řádku 12 tabulky č.1 <.>
<br> I.Mgr.XXXX XXXXXX,exekutorský kandidát Mgr.Zdeňka Ráčka,soudního exekutora Exekutorského...

Načteno

edesky.cz/d/4704351

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mnichovo Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz