« Najít podobné dokumenty

Město Přelouč - Usnesení - Exekutorský úřad Chomutov, Revoluční 48, 430 01 Chomutov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přelouč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1401634103.pdf (161.91 kB)
Exekutorský úřad Chomutov
Mgr.XXX XXXXXXXX,soudní exekutor
Revoluční XX,XXX XX Chomutov,IČ: 66225108,DIČ: CZ6805280988
tel.474 335 579,776 081 383,e-mail: info@exekucecv.cz,DS: n7tg8u3
bankovní spojení: 3994315001/5500,Raiffeisenbank a.s <.>,vs: 163414
<br> Sp.zn.135 EX 1634/14-103
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Chomutov,se sídlem Revoluční XX,430 01 Chomutov <,>
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce,vydaném Okresním soudem v Ústí nad Labem,ze
dne 15.05.2014,č.j.55 EXE 1069/2014,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného výpisu ze seznamu
přihlášených pohledávek v konkurzním řízení Krajského soudu v Ústí nad Labem,č.j.27 K 1018/97-186b,ze dne
26.04.2010,k uspokojení pohledávky oprávněného:
<br> AB - CREDIT a.s <.>
se sídlem Na Pankráci 1658/121,Praha 4 - Kamýk,IČ: 40522610
<br> proti povinnému: XXXX XXXX,bytem Podmokelská XX/XX,Ústí nad Labem-Krásné Březno,PSČ: 400
07,RČ: 545705/xxxx
<br> rozhodl takto:
<br> I.Opravuje se ve výroku II.elektronické dražební vyhlášky postižený spoluvlastnický podíl
nemovitých věcí ¼,kdy správně má být postižen spoluvlastnický podíl 1/3 nemovitých věcí a to p.č <.>
399/54 lesní pozemek,p.č.1234 orná půda zapsáno pro Katastrální pracoviště Pardubice (Katastrální
úřad pro Pardubický kraj),obec: Sopřeč,katastrální území: Sopřeč,list vlastnictví: 4 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Soudní exekutor vydal dne 07.06.2021 elektronickou dražební vyhlášku - opakovaná dražba,č.j.135 EX 1634/14-
99,jejíž předmětem je chybně uveden spoluvlastnický podíl ¼ nemovitých věcí,kdy správně má být postižen
spoluvlastnický podíl 1/3 nemovitých věcí a to p.č.399/54 lesní pozemek,p.č.1234 orná půda zapsáno pro
Katastrální pracoviště Pardubice (Katastrální úřad pro Pardubický kraj),obec: Sopřeč,katastrální území: Sopřeč <,>
list vlastnictví: 4 <.>
<br> Podle § 164 zákon č.99/1963 Sb.předseda senátu/soudní exekutor opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby
v psaní a v počtech,jakož i jiné zjevné ne...

Načteno

edesky.cz/d/4704330

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přelouč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz