« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - CHUOVÁ Thi My Uyen

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - CHUOVÁ Thi My Uyen
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,oznámení o možnosti převzít písemnost - XXXXXX XXX My XXXX - Ministerstvo vnitra České republikyRychlé menu Rychlé menu Nabídka služebních míst Rozklikávací rozpočet Terorismus a extremismus Inspekce Policie České republiky Ombudsman Policie ČR Druhá veřejná soutěž Pro žadatele o udělení autorizace Czech Point eGon Sbírka zákonů
eGovernment
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,oznámení o možnosti převzít písemnost - XXXXXX XXX My XXXX
Č.j.: OAM-XXXX-XX/ZR-XXXX 
M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R Odbor azylové a migrační politiky Oddělení pobytového správního řízení Moravskoslezský kraj P.O.Box 210,710 00  Ostrava 1
Č.j.: OAM-1649-11/ZR-2021
Ostrava 3. června 2021 Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o možnosti převzít písemnosti
Ministerstvo vnitra České republiky,Odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm.r) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon č.326/1999 Sb.“) ve věci zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu,jehož držitelkou je paní XXXXXX XXX My XXXX,nar. XX. X. XXXX,státní příslušnost Vietnamská socialistická republika,bytem: neznámo,(dále jen „cizinka“)
oznamuje
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
možnost převzít následující písemnosti:
Oznámení o zahájení správního řízení č.j.OAM-1649-8/ZR-2021,ze dne 1. 6. 2021,Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j.OAM-1649-9/ZR-2021,ze dne 1. 6. 2021 <.>
Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,doručovány veřejnou vyhláškou <.>
Cizinka si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR,Odboru azylové a migrační politiky,na adrese Beskydská 2061,738 01  Frýdek-Místek,a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod <.>,Út a Čt 8.00 – 12.00 hod <.>,a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX min...

Načteno

edesky.cz/d/4689980

Meta

Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz