« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o odložení dražebního jednání nové 27 5 2021 1406 signed
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh
<br>
tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b
<br> fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz
<br> úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz
<br> IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br>
<br> Č.j.139EX 43275/14-179
<br> zn.opr.9312003565
<br>
<br> Usnesení o nařízení elektronické dražby
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01
<br> Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce Okresního soudu v Šumperku ze dne
<br> 29.4.2015,č.j.4EXE893/2015-13,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí Českého
<br> telekomunikační úřadu - odbor pro oblast Prahy č.j.ČTÚ-251340/2012-631/vyř.-ŠíD ze dne 5.9.2014,který nabyl
<br> právní moci dne 7.10.2014,vykonatelného dne 23.10.2014 v exekuční věci
<br> oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s <.>,Tomíčkova čp.2144 / čo.1,148 00 Praha 4 - Chodov <,>
<br> IČ: 64949681,práv.zast.Mgr.XXXXXX XXXXX,advokát se sídlem Riegrova čp.XXX / čo.18,779
<br> 00 Olomouc
<br> proti
<br> povinnému: Vlastislav Suchomel,bytem Brníčko čp.120,Brníčko 789 75,nar.2.9.1971,práv.zast <.>
<br> Mgr.XXX XXXXXX,advokát se sídlem Nový Malín čp.XXX,788 03 Nový Malín
<br> pro dlužnou částku ve výši: - Jistina 16 182,00 Kč s příslušenstvím a náklady exekuce <,>
<br>
<br> rozhodl takto
<br>
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí povinného,nařízená usnesením ze dne 9.8.2019 č.j <.>
<br> 139EX 43275/14-092 (dražební vyhláška) na den 26.9.2019 v 10:30 a odročení usnesením ze dne
<br> 25.9.2019 č.j.139EX 43275/14-112 na neurčito,se nařizuje na den 30.6.2021 <.>
<br>
<br> Elektronická dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br>
<br> www.okdrazby.cz <.>
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 30.6.2021 v 13:30 hod <.>
<br>
<br> Ukončení elektronické dražb...

Načteno

edesky.cz/d/4688932

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz