« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání - Výstavba komunikace, inženýrských sítí a dvou rodinných domů v lokalitě Na Jihru Písek, a to: stavební objekt SO 02 - Komunikace č. 357/2021 vyvěšeno dne: 03.05.2021 Datum sejmutí: 19.05.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV. Rozhodnutí o odvolání - Výstavba komunikace, inženýrských sítí a dvou rodinných domů v lokalitě Na Jihru Písek
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> R o z h o d n u t í
<br>
Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako místně
<br> příslušný odvolací orgán podle § 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),v platném
<br> znění,podle § 89 odst.1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle
<br> § 40 odst.3 písm.e) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění (dále jen „o pozemních
<br> komunikacích“),na základě odvolání XXXX XXXXXX Maruše,nar.XX.XX.XXXX,bytem Jeronýmova 2583,397 01
<br> Písek,kterého zastupuje Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXX,advokát,sídlem Velké náměstí X/XX,XXX XX Písek (dále jen
<br> „odvolatel“),přezkoumal podle ustanovení § 89 odst.2 správního řádu soulad napadeného rozhodnutí a řízení <,>
<br> které vydání rozhodnutí předcházelo,s právními předpisy a na základě výsledků přezkoumání rozhodl podle § 90
<br> odst.1písm.c) správního řádu takto:
<br>
<br> Část výroku rozhodnutí Městského úřadu Písek,odboru dopravy č.j.: MUPI/2019/39236/St.-ROZ.-
<br> ZMST-prod.dok <.>,ze dne 27.11.2019
<br>
<br> „Výstavba komunikace,inženýrských sítí a dvou rodinných domů v lokalitě Na Jihru Písek,a to: stavební objekt
<br> SO 02 - Komunikace“ na pozemcích parc.č.2106/1,2728/15,2728/5,392/1,384/31,2111/1,384/15,384/17 <,>
<br> 384/4,384/27,392/3,2827/7,2917 a 2918 v k.ú.Písek <.>
<br> se mění takto:
<br> „Výstavba komunikace,inženýrských sítí a dvou rodinných domů v lokalitě Na Jihru Písek,a to: stavební objekt
<br> SO 02 - Komunikace“ na pozemcích parc.č.2106/1,2728/15,2728/5,392/1,384/31,2111/1,384/15,384/17 <,>
<br> 384/4,384/27,392/3,2728/7,2917 a 2918 v k.ú.Písek ...

Načteno

edesky.cz/d/4625056

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz