« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - trvalý pobyt.doc (25.5 kB)
Obecní úřad M i l í n
<br> 11.května 27
<br> 262 31 Milín
<br> –-------------------------
<br> čj.174/2021/MIL/MATR
Vyřizuje/tel.- XXXXX Vopěnková/XXXXXXXXX
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Milín,04.05.2021
V e ř e j n á v y h l á š k a
oznámení o uložení písemnosti
Obecní úřad Milín podle ust.§ 25 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
<br> oznamuje <,>
že XXX XXXX W a l t e r,roč.XXXX,má možnost převzít následující písemnosti:
- Předvolání svědků + Vyrozumění
Písemnost určená k doručení do vlastních rukou je uložena na Obecním úřadě Milín,dveře č.1,ve dnech:
<br> pondělí a středa - 8.00 – 16.00
<br> po dobu do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br> Jelikož účastník řízení si nevyzvedává písemnosti na adrese místa trvalého pobytu,doručuje se dle § 25 odst.1 a 2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů,veřejnou vyhláškou <.>
<br> Vyvěšeno dne: 04.05.2021
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4625041

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz