« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby: movité věci, z 30.4.2021 na den 2.7.2021 HOM-78709/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby: movité věci, z 30.4.2021 na den 2.7.2021 HOM-78709/2021
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 0147218
<br>
<br>
<br> značka oprávněného:
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í O O D R O Č E N Í D R A Ž E B N Í H O R O K U
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud ve Zlíně dne 24.1.2018,č.j.25EXE118/2018-18 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz ze dne
13.1.2017,č.j.EPR 240524/2016 - 4 vydal Okresní soud ve Zlíně k uspokojení pohledávky oprávněného: STAR ZLÍN a.s.<,>
Kvítkovická 1527,76361 Napajedla,IČO 25513184,zast.Mgr.XXXXXXXXX XXX,advokát,Moravcova XXX,XXXXX Kroměříž <,>
IČO 71331689,proti povinnému: VEMAPON s.r.o.(dříve JELL s.r.o.),Nivy II 5358,76001 Zlín Zlín,IČO 25545639,JELL
fashion,s.r.o <.>,Loretánské náměstí 109/3,11800 Praha Hradčany,IČO 29129427,v částce 75 845,22 Kč s
příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím <,>
<br>
r o z h o d l t a k t o :
<br>
<br> Dražební rok movitých věcí oznámený na den 30.4.2021 se odročuje na den 2.7.2021 a bude zahájen
<br> v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni,Zámecká ulice 230 <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> V souvislosti s nabytím účinnosti zákona číslo 155/2021 Sb <.>,kterým se mění zákon č.38/2021 Sb <.>,kterým se
mění zákon č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů,zákon č.120/2001 Sb <.>,o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),ve znění pozdějších předpisů,a zákon č.119/2001 Sb <.>,kterým se
stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí,ve znění pozdějších předpisů,a zákon č <.>
191/2020 Sb <.>,o některých o...

Načteno

edesky.cz/d/4624164

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz