« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby: movité věci, z 30.4.2021 na den 2.7.2021 HOM-78721/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby: movité věci, z 30.4.2021 na den 2.7.2021 HOM-78721/2021
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 2132620
<br>
<br>
<br> značka oprávněného: 5655260995
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í O O D R O Č E N Í D R A Ž E B N Í H O R O K U
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 9 dne 23.7.2020,č.j.78EXE4634/2020-
13,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozhodnutí ze dne 10.2.2020,č.j <.>
ČTÚ-37 839/2019-631/V.vyř.- SuO vydal Český telekomunikační úřad k uspokojení pohledávky oprávněného: T-
Mobile Czech Republic a.s <.>,Tomíčkova 2144/1,14800 Praha Chodov,IČO 64949681,zast.Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX <,>
advokát,Jankovcova XXXX/X,XXXXX Praha Holešovice,IČO 71445579,proti povinnému: XXXX XXXX,Bratří Venclíků
XXXX/X,XXXXX Praha Černý Most,nar.25.5.1997,v částce 18 498,32 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce <,>
jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím <,>
<br>
r o z h o d l t a k t o :
<br>
<br> Dražební rok movitých věcí oznámený na den 30.4.2021 se odročuje na den 2.7.2021 a bude zahájen
<br> v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni,Zámecká ulice 230 <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> V souvislosti s nabytím účinnosti zákona číslo 155/2021 Sb <.>,kterým se mění zákon č.38/2021 Sb <.>,kterým se
mění zákon č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů,zákon č.120/2001 Sb <.>,o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),ve znění pozdějších předpisů,a zákon č.119/2001 Sb <.>,kterým se
stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí,ve znění pozdějších předpisů,a zákon č <.>
191/2020 Sb <.>,o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemi...

Načteno

edesky.cz/d/4624160

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz