« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 3 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rozšíření veřejného osvětlení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 3.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-14471.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 3,Odbor stavebně správní
<br> a investic
sady Pětatřicátníků 7-9,305 83 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 29.4.2021
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> SZ UMO3/14471/21/Kl
<br> UMO3/16085/21
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kolar@plzen.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> kterého zastupuje Správa veřejného statku města Plzně,IČO 40526551,Klatovská třída 348/10 <,>
<br> Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 20.4.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> rozšíření veřejného osvětlení
<br> Plzeň,Jižní Předměstí,ul.Borská,Brožíkova
<br>
<br> na pozemku parc.č.8470/1,8471/1,8547/8,8547/30,10448/1 v katastrálním území Plzeň.Uvedeným
<br> dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> osvětlení přístupových komunikací (vozovka + chodník) k areálu VŠ kolejí
<br>
<br> provedení
<br> ocelové bezpaticové stožáry - 7x s výložníkem,3x bez výložníku
<br> zemní kabely CYKY 4x10
<br> nová pojistková skříň SRML 30x160A
<br>
<br> Umístění
<br> 1.část - ul.Borská
<br> - 7 ks ocelových bezpaticových stožárů s výložníkem.Délka vyložení 1,50 m,výška stožárů 8,0 m <.>
<br> Umístění stožárů na pozemku parc.č.8547/30 (ostatní plocha - zatravněný pás u příjezdové vozovky k VŠ
<br> kolejím) v k.ú.Plzeň ve vzdálenosti 0,60 - 2,10 od hranice se sousedními pozemky
<br> - napájení (trasa kabelů) - z nové skříně SRML (výměna za stávající nevyhovující) na pozemku parc.č <.>
<br> 10448/1 (komunikace - zeleň u komunikace Borská) tímto pozemkem a pozemkem parc.č.8547/30
<br> (zatravněný pás u příjezdové vozovky k VŠ kolejím) se zasmyčkováním jednotlivých stožárů.Vše k.ú <.>
<br> Plzeň,délka trasy cca 250,0 m <.>
<br> 2.část - ul.Brožíkova
<br> - 3 ks ocelových bezpaticových stožárů bez výložníku,výška 5,0 m.Umístění na pozemku parc.č.8470/...

Načteno

edesky.cz/d/4623997

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 3      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz