« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Vyrozumění o podaném odvolání - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění o podaném odvolání - veřejná vyhláška
% - BRN o
<br> osm FÉNANČNÍ A VÝSTAVBY,VELKQPAVLOV19KÁ 25,628 so BRNG
<br> VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.: BVIN 02275/2021/FIN/Kov SPIS.ZN.: BVIN 06754/2020/ 10 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.TEL.: +XXX XXX 189 017
<br> DS: gxxbth
<br> E-MAIL: kovarova©vinohradybrno.cz DATUM: 04.05.2021
<br> 145ch
<br> VYROZUMĚNÍ o PODANÉM ODVOLÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dne 29.03.2021 vypravil Úřad městské části města Brna,Brno-Vinohrady,stavební úřad (dále jen "stavební úřad"),jako stavební úřad příslušný podle ust.& 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a správní orgán věcně a místně příslušný dle ust.© 10 a ust.© 11 odst.1 písm.b) Zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,vplatném znění (dále jen "správní řád") pod č.j.BVIN 01678/2021/FIN/Kov,sp.zn.BVIN 06754/2020/8 rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“ umístěné na pozemcích par.č.7652/48,7652/49,7652/54,7652/56,7652/57,7652/58,7652/59,7652/123,7747/15,7747/16,7747/l7,7
<br> 747/18,7747/19,7747/20,7747/21,7747/22,7747/23,7747/24,7747/25,7747/26,7747/27,7747/32,777/ 36,7747/39,7747/40,7747/4l,7747/42,7747/43,7747/106,7747/109,7966/9,7966/12,7966/13,7966/1
<br> 4,7966/ 15,7966/21,7966/22,7966/23,7966/24,7966/25,7966/26,7966/27,7966/28,7747/28,7747/29,7747/30,7747/31,7747/44,7747/89,7747/96,7747/97,7747/98,7747/99,7747/ 100,7747/101,7747/102,7747/103,7747/104,7747/105,7747/107,7966/9,9209,9222 vše vk.ú.Židenice,obec Brno,čímž výše uvedenou stavbu na jmenovaných pozemcích umístil <.>
<br> Proti uvedenému rozhodnutí se ve lhůtě pro podání odvolání v souladu s ust.š 81 odst.1 správního řádu odvolal účastník řízení PhDr.XXXX XXXXX jako starosta MČ Brno — Vinohrady (Vlastník sousedních pozemků).S ohledem na výše uvedené a v souladu s ust.& 86 odst.2 správního řádu vyrozumívá stavební úřad účastníky řízení o podaném odvolání,zasílá jim jeho stejnopis a...

Načteno

edesky.cz/d/4623965

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz