« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Medlánky - Veřejná vyhláška – rozhodnutí Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Medlánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – rozhodnutí Stáhnout
Naše č.j.: MCBMED/01364/2021/Hau Spis zn.: S—MCBMED/00988/2021 Vyřizuje: JUDr.XXX XXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX E—mail: hauke©medlankybrnocz ID DS: xddbyg8
<br> Datum: 3.5.2021
<br> Tato informace se se doručuje veřejnou vyhláškou <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Úřadu městské části města Brna,Brno—Medlánky,po dobu nejméně 15 dnů.Oznámení je doručeno 15.dnem po dni vyvěšení na úřední desce <.>
<br> Veřejná vyhláška
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části města Brna,Brno- Medlánky,Úsek stavební a silniční správní úřad,jako věcně příslušný silniční správní úřad (dálejen „správní orgán“) dle ustanovení 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle čl.30 odst.2 písm.b) Statutu města Brna _rozhodl v řízení o návrhu společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská tř.la,639 00 Brno,IČ: 607 33 098,zastupující vlastníka místní komunikace Hudcova před objektem hotelu Prometheus v Brně,kterým je Statutární město Brno,o odstranění vraku z pozemní komunikace,podle čj 1% odst.1 písm.a) zákona o pozemních komunikacích takto:
<br> ukládá provozovateli vraku obytného přívěsu povinnost odstranit vrak obytného přívěsu bílé_barvy,bez registrační značky a VIN z místní komunikace Hudcova v Brně — vrak je umístěn na kraji vozovky před objektem hotelu Prometheus a odstavit tento vrak mimo pozemní komunikaci <.>
<br> Odůvodnění Dne 26.03.2021 obdržel Úřad městské části města Brna,Brno- Medlánky,Úsek stavební a silniční správní úřad návrh společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská tř.la,639 00 Brno,IČ: 607 33 098,zastupující vlastníka místní komunikace Hudcova v Brně,kterým je Statutární město Brno,který byl podán v souladu s 5 190 odst.1 písm.a) zákona o pozemních komunikacích takto,ato návrh na uložení povinnosti odstranit vrak vozidla umístěného na pozemní komunik...

Načteno

edesky.cz/d/4623960

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Medlánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz