« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Usnesení o odročení dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

N Usnesení blanketní 29 04 2021 1359
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh
<br> tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b
fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz
úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz
IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br> č.j.139EX 21372/11-105
<br> U s n e s e n í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01
Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 14.10.2011,č.j <.>
22EXE4117/2011-12,které nabylo právní moci dne 11.02.2012,kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného příkazu Český telekomunikační úřadu č.j.ČTÚ-117110/2010-638/III.vyř.-MaK ze dne
04.05.2011,který nabyl právní moci dne 27.05.2011,vykonatelného dne 12.06.2011 v exekuční věci
<br> oprávněného: SELECT SYSTEM,s.r.o <.>,Gen.Svobody čp.17 / čo.2,787 01 Šumperk - Šumperk,IČ:
25382292,práv.zast.JUDr.XXXX XXXX LL.M <.>,advokát se sídlem Horní náměstí čp.12 / čo.19,779 00 Olomouc
<br> proti
povinné: XXXXX XXXXXXX,bytem Jugoslávská čp.XXXX / čo.X,Šumperk - Šumperk 787 01,IČ: 73284718 <,>
nar.22.10.1970
<br> pro 5 236,00 Kč s příslušenstvím a náklady exekuce,rozhodl
<br> takto:
<br> I.Dražba movitých věcí povinného,nařízená dražební vyhláškou ze dne 20.10.2020 č.j.139EX 21372/11-092,se
odročuje na neurčito <.>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> Dražební vyhláškou označenou ve výrokové části ve spojení s navazujícím usnesením ze dne 23.11.2020
a ze dne 11.2.2021 nařídil soudní exekutor provedení dražby movitých věcí povinného na den 3.5.2021 v 10:00
hod.na adrese Černá cesta 35A,Olomouc.Předmětem dražby jsou:
<br> č.5,popis: TV LG,černá,ks: 1,odhadní cena 1800 Kč,nejnižší podání 600 Kč
č.15,popis: PC sestava noname,černá,ks: 1,odhadní cena 1200 Kč,nejnižší podání 400 Kč
<br> S ohledem na přetrvávající nepříznivou pandemickou situací koronaviru a ust.§ 23 odst.1 zák.č <.>
191...

Načteno

edesky.cz/d/4619709

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz