« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0200252582
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 252/02-582
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X,790
01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce,vydaného Okresním
soudem v Šumperku dne 01.08.2002 č.j.15 Nc 6424/2002-8,podle vykonatelného usnesení Okresního
soudu v Šumperku č.j.9 C 93/98 ze dne 19.01.1999,a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v
Šumperku č.j.Ro 424/98 ze dne 15.04.1998,a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v
Šumperku č.j.Ro 163/2000 ze dne 09.02.2000,a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v
Šumperku č.j.Ro 1269/2000 ze dne 02.10.2000 <,>
<br> proti povinnému: 1/ XXXX XXXXX,bytem Svébohov č.p.XXX,Svébohov,IČ: 49598112,dat.nar.:
07.04.1968;
2/ XXXXXXX XXX,bytem Svébohov č.p.XXX,Svébohov,dat.nar.: 11.02.1969
<br> na návrh oprávněného: Město Zábřeh,se sídlem Masarykovo náměstí 510/6,Zábřeh,IČ: 00303640
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 69.365,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> takto:
<br> I.V usnesení o odložení dražby č.j.014/197 EX 252/02-579 ze dne 30.3.2021 se opravuje výrok I <.>
takto: I.Nové dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora č.j.197 EX 252/02-535 ze dne
05.01.2021 se stanoví na den 09.06.2021 v 10:30 hod <.>,konec dražby 09.06.2021 v 11:00 hod <.>
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.drazbyexekutori.cz <.>
<br> II.V ostatním zůstává usnesení beze změn <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Při písemném vyhotovení Usnesení o odložení dražby č.j.014/197 EX 252/02-579 ze dne 30.3....

Načteno

edesky.cz/d/4619706

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz