« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Odročení dražebního jendání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o odročení dražby MV 1 2021 04 27 14 20 22
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 1941118
<br>
<br>
<br> značka oprávněného: 22/2017/vf
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í O O D R O Č E N Í D R A Ž E B N Í H O R O K U
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Šumperku dne 12.6.2018,č.j.22EXE882/2018-
13,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz ze
dne 4.4.2016,č.j.EPR70109/2018-6 vydal Okresní soud v Prostějově k uspokojení pohledávky oprávněného: Alexandr
Buček,Masarykova 666/12,78401 Litovel,nar.14.4.1951,zast.JUDr.Veronika Fryšáková Šimánková,advokát <,>
Tomkova 57/27,77900 Olomouc - Hejčín,IČO 71469761,proti povinnému: XXXXX XXXXXX (dříve Žampachová),Nám <.>
Míru XXX/X,XXXXX Šumperk,nar.26.3.1980,IČO 76125190,v částce 58 500,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů
exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím <,>
<br>
r o z h o d l t a k t o :
<br>
<br> Dražební rok movitých věcí oznámený na den 30.4.2021 se odročuje na den 2.7.2021 a bude zahájen
<br> v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni,Zámecká ulice 230 <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> V souvislosti s nabytím účinnosti zákona číslo 155/2021 Sb <.>,kterým se mění zákon č.38/2021 Sb <.>,kterým se
mění zákon č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů,zákon č.120/2001 Sb <.>,o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),ve znění pozdějších předpisů,a zákon č.119/2001 Sb <.>,kterým se
stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí,ve znění pozdějších předpisů,a zákon č <.>
191/2020 Sb <.>,o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemi...

Načteno

edesky.cz/d/4619705

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz