« Najít podobné dokumenty

Obec Želešice - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(prvopis) 55-E-2-2020-03-25-09-09-11-o.s.ř. 268, 269, 270 Dražebnemovitosti(AF)-dokument(c1YN5n).pdf (PDF 154.67 kB)
č.j.55 E 2/2020-50
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje Zdeňka Surovcová <.>
<br>
<br> USNESENÍ
Okresní soud Brno-venkov rozhodl soudkyní Mgr.Andreou Borákovou ve věci výkonu
rozhodnutí
<br> oprávněného: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,IČO 72080043
sídlem náměstí Svobody 98/4,602 00 Brno
<br> proti
povinnému: XXXXXXX XXXXX,narozený X.X.XXXX
<br> bytem Vrahovická 541/96,798 11 Prostějov
<br> pro prodej zástavy <,>
<br>
<br> takto:
<br>
<br> Soud vydává tuto dražební vyhlášku:
<br>
<br> I.Dražební jednání pořadové číslo 1 se nařizuje na den 2.6.2021 v 9.00 hod.v jednací síni
dv.č.43,4.poschodí,v budově Okresního soudu Brno-venkov <.>
<br> II.Draženy budou: spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ideální 1/3 na těchto
nemovitých věcech:
<br> a) pozemku parc.č.1473/1 – zahrada
b) pozemku parc.č.1474 – zahrada
c) pozemku parc.č.1475 – zahrada <.>
<br> zapsaných na listu vlastnictví č.1404 pro obec a katastrální území Želešice u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno-venkov <.>
<br> III.Výsledná cena nemovitých věcí byla určena
a) u pozemku parc.č.1473/1 ve výši 85 848 Kč
b) u pozemku parc.č.1474 ve výši 78 923 Kč
c) u pozemku parc.č.1475 ve výši 50 699 Kč <.>
<br> IV.Nejnižší podání se stanoví
a) u pozemku parc.č.1473/1 ve výši 57 232 Kč
b) u pozemku parc.č.1474 ve výši 52 615 Kč
c) u pozemku parc.č.1475 ve výši 33 799 Kč <.>
<br> V.Výše jistoty se stanoví ve výši 10 000 Kč.Jistotu lze zaplatit v hotovosti do pokladny
Okresního soudu Brno-venkov každý den v době od 9.00 hod.do 11.00 hod <.>,v pondělí <,>
úterý a čtvrtek od 13.00 hod.do 15.00 hod <.>,ve středu od 13.00 hod.do 16.00 hod,v pátek
<br>
<br> 55 E 2/2020
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje Zdeňka Surovcová <.>
<br>
<br> 2
<br> od 13.00 hod.do 14.00 hod.nebo na účet soudu č.ú.6015-828641/0710,variabilní
symbol 1255000220.K jistotě zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy,bude-li
před zahájením dražebního jednání zjištěno,že byla zaplacena v hotovosti do pokladny
soudu n...

Načteno

edesky.cz/d/4569095

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz