« Najít podobné dokumenty

Obec Loděnice - Dražební vyhláška - Stanislav Špirit

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loděnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - Stanislav Špirit
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh
<br>
tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b
<br> fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz
<br> úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz
<br> IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br>
<br>
Č.j.139EX 10339/18-090
<br> zn.opr.4858499883/106709
<br> U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01
<br> Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Berouně ze dne 11.6.2018,č.j <.>
<br> 14EXE936/2018-13,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Berouně č.j <.>
<br> 10C 107/2017-55 ze dne 18.1.2018,který nabyl právní moci dne 21.3.2018,vykonatelného dne 26.3.2018 ve věci
<br> oprávněného JUSTRINON MANAGEMENT a.s <.>,U vlečky čp.1749 / čo.4,143 00 Praha 4 - Modřany <,>
<br> IČ: 29216842,práv.zast.JUDr.Ing.XXXXX XXXXX Ph.D <.>,advokát se sídlem Letenská čp.121 / čo.8,118 00 Praha -
Malá Strana proti povinnému XXXXXXXXX XXXXXX,bytem Husovo Nám.čp.X,Loděnice - Loděnice 267 12,nar <.>
<br> 23.9.1981 pro Jistina 42 097,98 Kč s příslušenstvím,vydává
<br>
<br>
<br> Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
<br> I <.>
<br> První elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.bude zahájena dne 13.5.2021 v 13:30 hod.na
<br> dražebním portálu
<br>
www.drazby-exekutori.cz
<br>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 13.5.2021 v 13:30 hod <.>
<br>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 13.5.2021 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání
<br> (§ 336i odst.5 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních
<br> pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání
<br> a okamžik ukončení dražby se p...

Načteno

edesky.cz/d/4569090

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Loděnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz