« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vozidlo TATRA T815-290R84 41 300 8X8.2 T81, RZ: 3AF 8873, rok výroby 2006 HOM-78142/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vozidlo TATRA T815-290R84 41 300 8X8.2 T81, RZ: 3AF 8873, rok výroby 2006 HOM-78142/2021
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr.XXXX XXXXX
<br> Škroupova XXX,XXX XX Chrudim,tel.469 623 238 e-mail: info@exekucejaros.cz
č.j: 129 EX 7999/16-120
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení elektronické dražby movitých věcí
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXX,Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova XXX,XXX 01
Chrudim,pověřený vedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 08.12.2016 <,>
č.j.: 48 EXE 3080/2016-19,k vymožení povinnosti dle vykonatelného rozhodnutí vydaného Obvodním
soudem pro Prahu 1 dne 10.06.2016,č.j.: EPR 109274/2016-4,a to k uspokojení pohledávky
oprávněné: Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,se sídlem Pobřežní 665/21,Praha,IČ:
47116617 <,>
práv.zast.advokátem Mgr.XXXXX XXXXXX,advokát,se sídlem V Jámě XXX/X,Praha,PSČ: 110 00,IČ:
73612651
proti povinnému: KAS IK,s.r.o <.>,se sídlem Revoluční 762/13,PRAHA 1- STARÉ MĚSTO,PSČ: 110 00 <,>
IČ: 49824074
<br> I.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Základní informace a pokyny k registraci zájemců o dražbu a samotnému průběhu dražebního jednání jsou
k dispozici na www.okdrazby.cz v sekci „Jak dražit“ pod odkazem Všeobecné podmínky
(https://www.okdrazby.cz/?page=jak-drazit),exekutor výslovně upozorňuje zájemce o dražbu,že jejich účast
v dražbě jako dražitele bude schvalována,při splnění podmínek účasti,pouze den před dražbou a dále před
samotným konáním dražby) <.>
<br>
Zahájení elektronické dražby dne 05.05.2021 ve 14:00 hod
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Konec elektronické dražby nejdříve dne 05.05.2021 ve 14:30 hod <.>
<br> Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od ok...

Načteno

edesky.cz/d/4569035

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz