« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - rodinný dům, Točná, č.p. 80, na pozemku parc.č. 543; stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 544 a pozemek (zahrada) parc.č. 545, LV 93, v k.ú. Točná, obec Praha HOM-78132/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rodinný dům, Točná, č.p. 80, na pozemku parc.č. 543; stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 544 a pozemek (zahrada) parc.č. 545, LV 93, v k.ú. Točná, obec Praha HOM-78132/2021
Exekutorský úřad Praha 9,Pod Pekárnami 245/10,190 00 Praha 9 Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,soudní exekutor
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz,e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz tel:266 032 031,fax:266 032 032,ID DS:g2crz9v
<br> Číslo jednací: 220 EX 5494/20-51
U s n e s e n í
<br> o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X se sídlem Pod Pekárnami XXX/XX,190 00 Praha 9 <,>
www.exekucepraha.cz,pověřený provedením exekuce na základě pověření exekutora k jejímu provedení č.j.49 EXE
2745/2020-21,ze dne 20.11.2020,které vydal Obvodní soud pro Prahu 1,kterým byl soudní exekutor pověřen
k návrhu
<br> oprávněného:
Rádio Tatry International,s.r.o <.>,Mlýnské nivy 73/a,<,> Bratislava,IČ 36489719,zast.XXXXXXX XXX JUDr.<,>
advokát,Legionářů XXX/Xb,XXXXX,Praha 8
<br> proti povinnému:
ADVOCATE SERVICES s.r.o <.>,Rybná 716/24,11000,Praha,IČ 04633318
<br> k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 9 270 000,00 Kč s
příslušenstvím
<br> rozhodl na základě § 52 a § 69 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)
<br> t a k t o:
<br> K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo 220 EX 5494/20-14 <,>
který nabyl právní moci dnem 11.2.2021,se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
<br> VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
V souladu s ustanovením § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
„o.s.ř.“ nařizuji jednání k provedení dražby nemovitých věcí povinného a stanovím:
<br> I <.>
Nařizuje se první elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
<br> adrese portálu
http://www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 18.5.2021 v 11:00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 18.5.2021 v 13:00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí pod...

Načteno

edesky.cz/d/4569009

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz