« Najít podobné dokumenty

Obec Albrechtice - Usnesení o ustanovení opatrovníka - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Albrechtice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o ustanovení opatrovníka - Veřejná vyhláška
Obecní úřad Albrechtice
<br> Odbor stavebního úřadu a investic STEJ N 0 P IS Stavební úřad ul.Obecní 186,Albrechtice,PSČ 735 43.',: * “ nn.-'."n'síf—"nšn'sí Ýářř 553 l.ili: %Dzý i Váš dopis zn.: ' -,_ É Ze dne : 23.09.2020 Číslo jednací : Quin/5800021171337 „ Spisová značka : SU/40/2020/UR/By JUDr,Sárka Palermová Počet ligfů = 3 nám.Ondry Foitýna 12737 Pocet Prlloh = 0 733 01 Karviná 1 Staré Město Vyřizuje : XXXXXXX XXXXX Tel.: : XXXXXX XXX e-mail : stavebniIgmobecalbrechticecz Datum : 08.04.2021 USNESNENÍ USTANOVENÍ OPATROVNÍKA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Výroková část
<br> Obecní úřad Albrechtice,odbor stavebního úřadu a investic - stavební úřad,(dále jen "stavební úřad"),jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení Š' 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,a jako věcně příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v řízení o vydání územního rozhodnutí v územním řízení ve věci umístění stavby snázvem: "Optická síť Albrechtice - ul.Hornická,Hlavní,Středová" (dle žádosti) - jedná se o podzemní vedení optické sítě elektronických komunikací,umístěné na pozemcích parc.č.83/1 (zastavěná plocha a nádvoří,součástí je stavba: Albrechtice,č.p.186,obč.vyb.Stavba stojí na pozemku parc.č.83/1),parc.č.2410/1 (ostatní plocha/silnice),parc.č.56/2 (ostatní plocha/sportoviště & rekreační plocha),parc.č.31 (ostatní plocha/ostatní komunikace),parc.č,55 (ostatní plocha/zeleň),parc.č.22/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace),parc.č.227 (ostatní plocha/manipulační plocha),parc.č.207/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace),parc.č.210 (ostatní plocha/zeleň),parc.č.251 (zastavěná plocha a nádvoří,součástí je stavba: Albrechtice,č.p.478,byt.dům.Stavba stojí na pozemku parc.č.251),parc.č.209/1 (ostatní plocha/zeleň),parc.č.207/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace),parc.č.211/1 (ost...

Načteno

edesky.cz/d/4568941

Meta

Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Albrechtice
09. 04. 2021
08. 04. 2021
07. 04. 2021
06. 04. 2021
06. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Albrechtice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz