« Najít podobné dokumenty

Město Rosice - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení_dražební_vyhláška_č_j_121_EX_11872_12_130.pdf
Č. j. 121 EX 11872/12-130 
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 
2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Brno-
venkov ze dne 20. 3. 2013, č. j. 22 EXE 3145/2012-6, kterým byla nařízena exekuce podle 
vykonatelného elektronického platebního rozkazu Okresního soudu Brno-venkov ze dne 16. 5. 
2012, č. j. 14 EC 621/2011-12 ve věci
oprávněného ČSOB Stavební spořitelna,a.s.(dříve Českomoravská stavební spořitelna <,>
<br> a.s.), IČO: 49241397, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice, 
zastoupení Olejár Peter,Mgr <.>, advokát se sídlem Vinohrady 794/45, 639 00 
Brno
<br> proti
povinnému XXXX XXXXXXXX, datum narození XX. XX. XXXX, bytem Hutní osada XX, XXX XX 
<br> Zastávka
(značka: 808476-MIROSLAV_CRHA-808476_20121207_CM_-_NAVRHEX)
<br> pro uspokojení peněžitého plnění oprávněného a k úhradě nákladů exekuce
<br> rozhodl takto:
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> I <.>
<br> Dražba  nemovitých věcí  uvedených v bodě II.  se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 27.05.2021 ve 11:30 hodin  (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 27.05.2021 ve 12:00 hodin. Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb <.>, občanský soudní řád, v platném
znění   (dále   jen   „o.s.ř.“))   -   bude-li   v   posledních   pěti  minutách   před   stanoveným   okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí...

Načteno

edesky.cz/d/4568938

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Rosice
12. 04. 2021
12. 04. 2021
12. 04. 2021
08. 04. 2021
05. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Rosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz