« Najít podobné dokumenty

Obec Sokolnice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sokolnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí_situace_rekonstrukce_ulice_Na_Skalce
Ii KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:250 LEGENDA SiTi: sttoojtt »R4 —— podiimnl v«orolíor«-íQm0hina ■oríoce-přlblilnj i6krw i—’g&JI \ *"il ůkHů —“lim esíi.fa \6^ftAS iha %> £$ ill I' wim LEGENDA BAREVNÝCH PLOCH: ASFAJlTOM vozovka PfW/iZORNl SJLZO PARX0VJ5TL DtAZffť DOČASNÝ ZA90R - SVAHOVANÍ NOVA ZELEŇ CHODNKY DTOU2 VPUSTI A JEJICH PŘÍPOJKY TRVALÝ MBOR Z m mř ;Q.oVoj 'roz.Yo (WwY.SLV-OJ\mo-lÝ^? ^.o^Ao'iN VYŠKOVY SYSTEM.ZOOPOVCONÝ PROJCKTAMT INC.SKAtCKA 55T------ VYPRACWAL INů.6LATECKA AU KoinnixovAL IN O.SIROU K OBJEDNATEL OBEC SOKOLNICI STUK* EUR Komenského 435,664 52 SOKOLNICE DATUM CERVBI 20* T »tóiv«c£: SOKOLNICE - REKONSTRUKCE UUCE NA SKALCE 0MrI REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE FORMAT • A4 MtftlTKO 1250 C.ZAKA2KY ilTJ ARCHIVNÍ C.JITI KOORDINAČNÍ situační výkres t.SOUPRAVY C.VÝKRESU 02
Rozhodnutí_Rekonstrukce_ulice_Na_Skalce
[[
<br> |||IIIIIIIIIIIIIHI/||||||||||||I|I||l||IIIIIIIIIIII
<br> musivp21v009d0
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno Odbor výstavby,speciální stavební úřad
<br> Číslo jednací: Čj.SLP-OV/25660-21/SVP Spisová značka: OVI14325-2020/SVP Vyřizuje/linka: Ing.Petra Svobodová/533304642 E-mail: svobodova©slapanice.cz
<br> V Brně dne: 29.03.2021
<br> Datová schránka: 2xfbbgj
<br> ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,speciální stavební úřad,příslušný podle ustanovení 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"),a dále vsouladu s ustanovením & 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"),ve znění pozdějších předpisů,pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.a III.třídy,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikaci s výjimkou věcí,o kterých rozhoduje Ministerstvo dcpravy nebo krajský úřad,ve společném správním řízení ve smyslu 5 140 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),5 16 zákona o pozemních komunikacích a 5 94j stavebního zákona,posoudil žádost o vydání společného územního a stavebního povolení,kterou podala dne 15.05.2020 právnická osoba Obec Sokolnice,Komenského 435,664 52 Sokolnice,IČO: 002 85 596,která je na základě plné moci zastoupena Ing.arch.Helenou Jakubcovou,Šternovská 728,664 53 Újezd u Brna,IČO: 87936771 (dále jen „stavebník“),a na základě tohoto posouzení
<br> podle ust.& 94p odst.1 stavebního zákona a & 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> I.schvaluje stavební záměr na stavbu dopravní infrastruktury
<br> „Sokolnice - rekonstrukce ulice Na Skalce“
<br> (dále jen „stavba")
<br> na...

Načteno

edesky.cz/d/4568930

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sokolnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz