« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna - Společné povolení - Dopravní obsluha Polikliniky Trnová s.r.o. a bytových domů III. Sestry - lokalita Pardubice - Trnová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 210 kB]
• bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax:: 466 859 352,e-mail: posta@mmp.cz,www.pardubice.eu •
úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 02 Pardubice
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> sp.zn.: OD 6.4/72280/2020/Mo D 43/20
č.j.: MmP 34867/2021/Mo
vyřizuje: Zdeňka Morchová
telefon: 466 859 754
e-mail: zdenka.morchova@mmp.cz
<br>
V Pardubicích dne 7.dubna 2021
<br>
<br> K vyvěšení na úřední desku:
<br> Magistrát města Pardubic,elektronická úřední deska,Pernštýnské náměstí 1,530 21 Pardubice
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II,úřední deska,Chemiků 128,530 09 Pardubice
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII <.>,úřední deska,Gen.Svobody 198,533 51
Pardubice
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic,jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,stavebního zákona (dále jen stavební zákon) v působnosti dle § 40,odst.4,písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve smyslu § 94j odst.1 stavebního zákona,podle
ustanovení § 94p stavebního zákona,schvaluje stavební záměr
<br>
„Dopravní obsluha Polikliniky Trnová s.r.o.a bytových domů III <.>
Sestry – lokalita Pardubice - Trnová“
<br>
na pozemcích p.č.117/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace),117/8 (ostatní plocha – jiná plocha),117/9
(trvalý travní porost),117/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace),117/15 (ostatní plocha – jiná plocha) <,>
117/16 (ostatní plocha – jiná plocha),117/20 (orná půda),117/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace) <,>
117/22 (orná půda),117/27 (ostatní plocha – ostatní komunikace),131/15 (orná půda),138/1 (orná půda) <,>
139/1 (orná půda),139/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace),140/13 (ostatní plocha – ostatní
komunikace),v katastrálním území Trnová a p.č.3702/1 (ostatní plocha – jiná plocha),3735 (osta...

Načteno

edesky.cz/d/4568889

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz