« Najít podobné dokumenty

Město Libáň - Oznámení č.j. 16/2021 - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Libáň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení č.j. 16_2021 - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby[1].pdf [0,33 MB]
1329 %"
<br> Došlo dne:.<.>.<.>.*.' „B./; lží—ZT warm—msi
<br> (' Městský úřad Libáň
<br> C 5' v.<.> Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutor lžúřad'Sů'ín'perkŽ/Iíďíílgý ' se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Z br'éh """""""""""""" ' ''''' " LTM—šašl— Počet listů:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.' ' ' tel: 583 550 263 Poč tu?,atové sehrán 9ikgf fax: 583 411 350 e-rgaiii'ůroařdgěexekucesumperqu úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br> Č.j.139EX 16112/11-262 zn.opr.MB-06675/6142
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 20.7.2011,č.j.16EXEól7/2011-8,které nabylo právní moci dne 3.9.2011,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Jičíně č.j.14EC876/2011 ze dne 16.5.2011,který nabyl právní moci dne 7.6.2011,vykonatelného dne 7.6.2011 ve věci oprávněného: Bohemia Faktoring,a.s <.>,Letenská čp.121 / čo.8,118 00 Praha 1 - Malá Strana,IČ: 27242617,práv.zast.JUDr.Ing.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,advokát se sídlem Letenská čp.121 / čo.8,118 00 Praha - Malá Strana,proti povinnému: XXXXX XXXXXX,bytem Psinice čp.XX,Libáň - Psinice 507 23,nar.14.4.1971,pro 145 435,00 Kč s příslušenstvím,vydává
<br> Dražební vyhlášku
<br> o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> I.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazbv.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 13.5.2021 v 13:30 hod <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 13.5.2021 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (š 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění do 31.12.2012 (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že draž...

Načteno

edesky.cz/d/4568766

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Libáň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz