« Najít podobné dokumenty

Město Jemnice - KÚ Kraje Vysočina - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jemnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚ Kraje Vysočina - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602_1j_1_,1_e:_r_na_n_:„pg_st_a_©__l<_r£vysocipa.cz
<br> Městský úřad Jemnice : Zpracovatel; Číslo jednací: KUJI 29419/2021 _,“7 “rim—p Sp" zn.: OZPZ 360/2021 MI Došlo dne:.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.<.>.<.>.<.>.'.__________ 7 ? <.>
<br> Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513 ' (j,/„Fat 3977 za“ Í'sEaf—tíznškn'hota:
<br> ' Počet Haul/příloh:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.|
<br> Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠ'Í'OVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle 5 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)
<br> Identifikační údaje
<br> Název záměru:
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu o EIA:
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Umístění záměru:
<br> Regionální odpadové centrum Jemnice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o <.>,rozšíření činnosti - úprava a dotřídění vybraných odděleně sbíraných složek komunálního odpadu
<br> Kategorie ||,bod 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu.Limit: 2 500 t/rok.)
<br> Stávající kapacita zařízení:
<br> Projektovaná roční kapacita: 250 000 t/rok
<br> Maximální okamžitá kapacita: 20 000 t/rok
<br> Roční projektovaná zpracovatelská kapacita: 50 000 t/rok
<br> Projektovaná denní zpracov.kapacita: 1 000 t/den stavební odpady 35 t/den pro energeticky využitelné odpady
<br> Záměrem je rozšíření zpracovatelské kapacity ve volné části areálu,ato o vybudování technologické linky na úpravu a dotřídění vybraných odděleně sbíraných složek komunálního odpadu s kapacitou celkovou 1 600 t/rok a maximální denní kapacitou 10 t <.>
<br> kraj: Kraj Vysočina obec: Jemnice k.ú.: Jemnice (658227)
<br> - Krajský úřad Kraje Vysočina Zižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e...

Načteno

edesky.cz/d/4568689

Meta

EIA   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz