« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Stránka 1 z 5
<br>
Křenová 299/26,Brno 602 00
<br>  +420 543 255 515
<br>
<br> OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY
<br> číslo 21DR000271
<br> v souladu s § 20 zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,v platném znění (dále jen také „ZVD“)
<br>
<br>
<br>
Dražebník:
<br> PROKONZULTA,a.s <.>,IČ 26307367 se sídlem Křenová 299/26,602 00 Brno
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,sp.zn.B 7673
<br> kontaktní osoba Mgr.Klára Odehnalová: 608718040,e-mail odehnalova@prokonzulta.cz
<br> (dále jen dražebník)
<br>
<br> Navrhovatel dražby a pro účely dražby vlastník:
<br> PFG Reality I s.r.o <.>,IČ 07070853,se sídlem v Brně,Masarykova 413/34,602 00 Brno
<br> (dále jen navrhovatel)
<br>
<br>
<br> Místo konání dražby: https://www.prokonzulta.cz/drazba/pfg-reality-divnice-rd-m21DR000271
<br> Datum dražby: 29.4.2021
<br> Zahájení dražby: 10:30 hod
<br> Ukončení dražby: 11:30 hod
<br>
<br>
<br> Označení,specifikace a stručný popis předmětu dražby:
<br> Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:
<br>
<br> - pozemek p.č.St.144/1,evidovaná výměra 504 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
<br> Součástí je stavba: Divnice,č.p.97,rod.dům
<br> Stavba stojí na pozemku p.č.: St.144/1
<br> - pozemek p.č.1381/2,evidovaná výměra 450 m2 - zahrada - způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,zemědělský půdní
<br> fond
<br> - pozemek p.č.1381/21,evidovaná výměra 59 m2 - trvalý travní porost - způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území <,>
<br> zemědělský půdní fond
<br> - pozemek p.č.1381/24,evidovaná výměra 3 m2 - zahrada - způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,zemědělský půdní
<br> fond
<br>
<br> vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,Katastrální pracoviště Valašské Klobouky,pro obec
<br> Slavičín a k.ú.Divnice,na LV č.2088 <.>
<br>
<br> Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedené nemovitosti v rozsahu,v jakém je navrhovatel byl
<br> oprávněn užívat,nezap...

Načteno

edesky.cz/d/4568646

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz