« Najít podobné dokumenty

Město Neratovice - Usnesení - dražební vyhláška - Váchová L.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Neratovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - dražební vyhláška - Váchová L.
MGR.XXXXXXXX XXXXXX IČ: XXXXXXXX e-mail: exekutorský.urademo-mestg,cz
<br> SOUDNÍ FliFKUTO- FXFKUTCR-ŠKÝ ÚŘAD BRNO—MĚSTO datová schránka: etagShb el.podatelna: mdatelnaeumzbmo-mesto.cz
<br> se sídlem Hlinky 42/106,603 00 Brno tel.: +420 543 237 149 internet: www.uradexekutorslgýcz * — _ _ —
<br> Sp.zn.oprávněného 2537312
<br> ||| Čj.: ||| ||||| |||||| |||| ||||||||| mm
<br> 81975164
<br> anesení
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,se sídlem Hlinky XX/XXX,Brno,v právní věci oprávněného — PRONTO CREDIT s.r.o <.>,Rybná 716/24,110 00 Praha — Staré Město,IČ: 27525210,zast.Mgr.Zuzana Kyovská,advokátka,Novodvorská 994/138,142 00 Praha — Braník,IČ: 71346490,proti povinnému XXXXXXX XXXXX,Polní XXX/,XXX XX Neratovice,nar.5.9.1993,ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem — elektronický platební rozkaz č.j.EPR 198191/2019-5,který vydal Okresní soud v Mělníku dne 10.9.2019 ana základě usnesení 0 nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j.4 EXE 1517/2019-17 ze dne 10.12.2019,které vydal Okresní soud v Mělníku rozhodl
<br> takto: I.Dražba nařízena usnesením č.j.030 EX 13315/19-109 na den 27.5.2021 pro nemovité věci povinného: Okres: (220206 Mělník Obec: 535087 Neratov-ice Kat.území: 703567 Něratovice List vlastnictví: 85? Pozemky Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St.720 226 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba.- Reratovice,č.p.736,reddit.Stavba stoií na pozemku p.č.: St.720 665 200 zahrada zemědělský půdní
<br> fond
<br> se zrušuje <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Po vydání usnesení č.j.030 EX 13315/19-109,kterým byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného,byla vymáhaná pohledávka včetně nákladů exekuce zcela uhrazena.S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto tak,jak je uvedeno ve výroku I.tohoto usnesení <.>
<br> Poučení:
<br> V Brně dne 7.4.2021
<br> Za správnost vyhotovení:
<br> Uredni deska MěÚ Neratovice Vyvešeno dne: Z S! 2 O 2 Bude sejmuto:,“ ' Sejmuto dne: !(? > ©) 2 7
<br> Pr...

Načteno

edesky.cz/d/4568460

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Neratovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz