« Najít podobné dokumenty

Praha 19 - Usnesení - Odročení elektronické dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 19.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
______________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byla tato písemnost doručena bez otisku razítka a bez podpisu,vězte,že se jedná o listinnou podobu elektronického
dokumentu vyhotovenou a doručenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,která je platná i bez těchto náležitostí <.>
Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka <,>
kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,zašle soudní exekutor el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovenou v el.podobě a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance,který
písemnost vytvořil,nebo ji předá účastníkovi v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha X
<br> Vrchlabská 28/17,197 00 Praha 19 - Kbely
tel: 220 802 310,e-mail: podatelna@dvlcek.eu,ID datové schránky: ue8g86f
<br> Zn.oprávněného: Naše zn.: V Praze dne:
S-MHMP 1863453/2019 101 EX 00479/20-098 6.4.2021
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor: Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Vrchlabská XX/XX,197 00 Praha 19 -
Kbely,pověřený provedením exekuce na základě usnesení,které vydal Obvodní soud pro Prahu 9 dne 11.3.2020 <,>
č.j.78 EXE 1583/2020 - 18,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního titulu: rozsudku,který
vydal Obvodní soud pro Prahu 9 dne 24.10.2019,č.j.60 C 264/2019-14,který se stal pravomocným a
vykonatelným dne 14.12.2019 <,>
<br> k uspokojení pohledávky
oprávněného: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,se sídlem Mariánské náměstí čp.2 / čo.2,110 00 Praha 1,IČ:
<br> 00064581
<br> v částce:
- jistina 0,00 Kč
- náklady právního zastoupení v exekučním řízení 400,00 Kč
- náklady soudního řízení 5 600,00 Kč
- a náklady exekuce,jejichž výše bude stanovena v průběhu řízení
<br> proti
<br> povinnému: XXXXX XXXXXXXX,bytem Dygrýnova XXX/XX,XXX XX Praha,IČ: 45863164,nar.3.7.1973
<br> ro...

Načteno

edesky.cz/d/4568441

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 19      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz