« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Ostřešany křižovatka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SpolRVV [PDF, 106 kB]
• bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax: 466 859 352,e-mail: posta@mmp.cz,www.mesto-pardubice.cz
• úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 02 Pardubice
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Č.j.: OD 6.5/75801/21/Mc D 16/20
vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: martin.moravec@mmp.cz
<br>
V Pardubicích dne 8.dubna 2021
<br> Veřejná vyhláška
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic,jako příslušný speciální stavební úřad podle §15 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,stavebního zákona (dále jen stavební zákon) v působnosti dle § 40,odst.4,písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve smyslu §94j odst.1 stavebního zákona,podle
ustanovení §94p stavebního zákona,schvaluje stavební záměr
<br>
„Ostřešany – křižovatka silnic III/34026 a III/34030 se SSZ“
<br> SO 121 Obnova krytu silnice III/34026 a III/34030
SO 134 Stavební úprava přechodů pro chodce
SO 430 Veřejné osvětlení
SO 431 Nasvětlení přechodu pro chodce
SO 440 Světelné signalizační zařízení
<br> na pozemcích p.č.188,804/11,804/12,804/71,804/72,804/73,804/84,804/85,806/83,807/24,807/45 <,>
859/1,859/3,859/4,859/16,859/17,864/1,864/3,864/4,864/5,865/1,865/4,865/5,865/6,865/8 a st <.>
p.č.148 v katastrálním území Ostřešany (dále jen stavba) <.>
<br> v rozsahu: Novostavba světelné signalizace v průsečné křižovatce silnic III/34026 a III/34030 v centru obce
Ostřešany,dále stavební úpravy chodníků s přechody pro chodce,nasvětlení přechodů pro chodce a
rekonstrukce veřejného osvětlení v délkách 100 m ve všech větvích křižovatky a pak také obnova krytu silnice
III/34026 a III/34030 v délce 50m až 70m od středu křižovatky na všech větvích <.>
<br> Stavba je dopravní stavbou,účelu dopravy <.>
<br> Území dotčené vlivem stavby je vymezeno pozemky stavby a pozemky označující účastníky řízení podle § 94k
p...

Načteno

edesky.cz/d/4568406

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz