« Najít podobné dokumenty

Město Třebíč - Veřejná vyhláška - Stavební povolení - II/152 Slavětice - obchvat

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebíč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Stavební povolení - II/152 Slavětice - obchvat
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br>./2
<br>
<br> Č.j.: ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ V Třebíči dne 31.03.2021
<br>
<br> VYŘIZUJE: ING.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
S T A V E B N Í P O V O L E N Í
<br>
Stavebník Kraj Vysočina,Žižkova č.p.1882/57,586 01 Jihlava 1,IČ: 70890749
prostřednictvím
HBH Projekt spol.s r.o <.>,Kabátníkova č.p.216/5,Ponava,602 00 Brno 2,IČ: 44961944
<br>
podal dne 29.1.2021 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/152 Slavětice -
obchvat“,stavební objekty SO 101 – Přeložka silnice II/152,SO 121 – Napojení silnice
III/15247 na silnici II/152 v v km 0,076,SO 122 – Napojení MK na silnici II/152 v km 2,52,SO
123 – Přeložka účelové komunikace v km 0,05 MK,SO 151 – Úprava polní cesty v km 1,36 <,>
SO 153 – Přeložka polní cesty v km 2,29,SO 154 – Přeložka polní cesty v km 1,60,SO 171
– Provizorní komunikace v km 0,55,SO 172 – Provizorní komunikace v km 2,9,SO 201 –
Most na silnici II/152 pře údolí s potokem Olešná,SO 822 – Rekultivace ploch rušených
komunikací na pozemcích: pozemkové parcely číslo 142/58 v katastrálním území Lipňany u
Skryjí,pozemkové parcely číslo 114,124/37,124/39,376/5,383 v katastrálním území Skryje
nad Jihlavou,pozemkové parcely číslo 144/4,148/1,148/5,148/12,148/13,150/1,150/2 <,>
151,155/2,155/3,155/4,155/6,155/8,156,157/1,157/2,158,159,160,161/3,162/1 <,>
162/2,163,164,207/5,207/6,208,212,213,215/1,220,288/6,288/7,288/12,288/13 <,>
288/14,288/15,288/16,288/17,290/4,290/10,292,293/1,294/2,296/5,314,315/1,316 <,>
317/1,317/2,318,319,320,321/1,321/2,339,340,341,342/1,342/2,342/3,343,345/1 <,>
346/1,346/3,351,619/4,621/7,640,643,644,645,650,651,653,670,671/1,677,678 <,>
679,680,681,689,690,743/1,744,745,762/2 v katastrálním území Slavětice.Uvedeným
dnem bylo zahájen...

Načteno

edesky.cz/d/4568029

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebíč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz