« Najít podobné dokumenty

Obec Nedrahovice - OOP - značení;

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nedrahovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
+420 314 002 984,+420 731 616 204
hulanova@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e,IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz
<br> 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí T.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336
264 80 Sedlčany
<br>
<br> Č.j.OD/4811/2021-2 Hul
Vyřizuje: XXX XXXXXXXX
Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech XX.března 2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.1 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podané
žádosti dne 8.3.2021 společností 3K značky s.r.o <.>,IČ: 25056271,Jiráskova 1519,251 01 Říčany
(dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,KŘPSK DI v Příbrami a v
Benešově
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s ustanovením § 124 odst.6,§ 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,a na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Sedlčany,z důvodu odstraňování havárií a provádění běžné údržby,které nevyžadují
úplné omezení silničního provozu,v rozsahu obsažených v „Zásadách pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích – TP 66.(v obci – B/1,B/2,B/3,B/6,B/7,B/8,B/14.2,B/14.3 <,>
B/24,B/25.1,B/25.2,B/25.3 a mimo obec – C/1,C/2,C/4,C/5,C/6,C/10c,C/ 11,C/12,C/13 <,>
C/14) <.>
<br> Termín: 1.4.2021 – 31.3.2022
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodné dopravní značení bude umístěno dle „Zásad pro označování pracovních míst na
<br> pozemních komunikacích – TP 66“.V základním rozměru dopravního značení <.>
2.Odpovědný subjekt za ins...

Načteno

edesky.cz/d/4532497

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nedrahovice
28. 05. 2021
03. 05. 2021
30. 04. 2021
27. 04. 2021
23. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nedrahovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz