« Najít podobné dokumenty

Obec Lošany - Rozhodnutí - Lošany vodovod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lošany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (664.48 kB)
<.> /16
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 727 938,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> Obec Lošany
Lošany 13
280 02
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 106576/20-hak
OZPZ 24503/2020
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
XXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
XXX XXX XXX
katerina.haklova@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
8
0/0
<br>
Datum: 03.02.2021
<br>
<br> Společné povolení (veřejná vyhláška) dle § 94p odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 zákona č.254/2001 Sb <.>,o
vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,ke stavbě díla „Lošany
vodovod“ a povolení k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst.1 písm.b) bod 1 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> (Veřejná vyhláška)
<br>
<br> Výroková část:
<br>
Městský úřad Kolín,odbor životního prostředí a zemědělství,jako vodoprávní úřad příslušný podle
<br> § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon“),speciální stavební úřad dle § 15
<br> odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako
<br> místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č.500/2007 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),ve správním řízení posoudil ve smyslu § 94o žádost o vydání
<br> společného povolení a požádal o povolení k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst.1 písm <.>
<br> b) bod 1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění poz...

Načteno

edesky.cz/d/4482631

Meta

Výpadek elektřiny   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lošany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz